Internationella MSP-projekt

Inom havsplaneringen pågår internationellt samarbete genom flera EU-projekt. De olika projekten stöder informationsutbytet gentemellan kollegor och stöder utvecklandet av goda gemensamma tillvägagångssätt inom havsplaneringen. Tillvägagångssätt och metoder som identifierats lämpliga anpassas och används i den finska havsplaneringsprocessen.

eMSP NBSR (2021-2024) 

Projektet eMSP NSBR skapar kontakter mellan experter och myndigheter som jobbar med havsplaneringsfrågor i Nordsjön och Östersjön. Målsättningen är att identifiera samt förena goda kutymer inom havsplanering och samtidigt bygga upp ett Community of Practice forum, med centrala teman som hållbar blå ekonomi och ekosystembaserad förvaltning, där frågor behandlas gemensamt genom samarbetslärande. Den Europeiska gröna givens mål samt utmaningar skapade av klimatförändring är centrala aspekter inom alla delmoment av projektet. https://www.emspproject.eu/

eMSP hankelogo ja EU rahoittajalogo

MSP GREEN (2022-2024)

MSP-GREEN projektets målsättning är att analysera huruvida de olika projektländernas havsplaner stödjer den Europeiska gröna givens mål. Projektet är det första havsplaneringsprojektet som omfattar alla de europeiska havsområden. Det identifierar bästa praxis, främjar nya åtgärder och skapar rekommendationer för att medlemsländerna målmedvetet kan stödja gröna givens implementering genom havsplanering. https://mspgreen.it/

MSPGREEN hankelogo ja EU rahoittajalogo

Baltic Sea2Land (2023-2025)

Det komplexa samspelet mellan land och hav och myndigheternas delvis överlappande behörigheter kräver beslutsprocesser på flera nivåer för att kunna balansera de olika intressen vid kusten för att uppnå målen av den Europeiska gröna given. Inom projektet Baltic Sea2Land skapas ett verktyg som stöd för beslutsfattare och intressentgrupper som stöd för hållbar kustutveckling. https://interreg-baltic.eu/project/balticsea2land/