Havsplaneringsprocess 2017–2021

Finlands åtta kustlandskap utarbetar tillsammans tre havsplaner före utgången av mars 2021. Åland utarbetar sin egen plan.

Planerna utarbetas i ett omfattande samarbete med intressentgrupper. I planeringen kan man delta i enlighet med planen för växelverkan. Du kan anmäla dig till samarbetsnätverket för havsplanering här.

Genom havsplanering främjas olika användningsområdens hållbara utveckling och tillväxt, naturresursernas hållbara användning och havsmiljöns goda status.

I havsplaneringen anpassas olika branschers behov till varandra. Användningsområden som granskas är i synnerhet sektorerna för energi, sjötransport, fiske och vattenbruk, turism, rekreation samt bevarande, skydd och förbättring av miljön och naturen. Dessutom behandlas även andra teman som t.ex. kulturarv, gruvindustri, blå bioteknologi och maritim industri. Uppmärksamhet fästs också på landsförsvarets behov, havsområdets särdrag och växelverkan mellan land och hav.

Arbetet med havsplanering styrs av en samordningsgrupp som består av företrädare för kustlandskapsförbunden och miljöministeriet. Samarbetet koordineras av Egentliga Finlands förbund.

Föreskrifterna för havsplaneringen finns i markanvändnings- och bygglagen.

Bild: Finlands åtta kustlandskap utarbetar tillsammans tre havsplaner. Dessutom utarbetar Åland en egen plan.