Havsplanering 2017-2021

Landskapsförbunden vid kusten utarbetar havsplanerna före utgången av mars 2021. Det är möjligt att delta i planeringen i enlighet med de områdesspecifika planerna för växelverkan.

Scenarioskedet i planeringen av havsområden avslutades hösten 2019. Resultaten av arbetet med scenarier för planeringen av havsområden har samlats på webbplatsen www.meriskenaariot.info. På webbplatsen finns sektorspecifika analyser och beskrivningar av olika scenarier och deras effekter samt beskrivningar av planeringsområdena.

Visionsarbetet för planering av havsområden inleddes i oktober 2019. Webbplatsen www.merialueenvisiot.info (på Finska) har öppnats för visionsarbetet. På webbplatsen presenteras visionsarbetet, dess framskridande och preliminära resultat. Det är möjligt att lämna in kommentarer gällande visionsarbetet via webbplatsen.

Bekanta dig med experternas visioner om havsområdenas möjlgheter, videon producerat som en del av visionsarbetet (på Finska):