Havsplan 2021

Landskapsförbunden vid kusten utarbetar havsplanerna före utgången av mars 2021. Det är möjligt att delta i planeringen i enlighet med de områdesspecifika planerna för växelverkan.