Etapper i planeringen och tidtabell

Havsplaneringsprocessen som nu förverkligas för första gången har utarbetats i samarbete med olika intressentgrupper. Processen är grovt indelad i fem etapper som framskrider i enlighet med tidtabellen nedan. Två tillfällen för hörande om havsplanerna ordnas. Det första tillfället ordnades på våren 2019 och det andra tillfället ordnades på våren 2020. Finlands havsplan 2030 har godkänts den 18 december 2020.

Planeringsprocessen indelades i följande etapper:

 1. Inledning och definition
  • Utarbetande av planen för växelverkan, beslut om inledande och organisering av planeringen, insamling av planeringsuppgifter.
 2. Bildande av uppfattning om nuläget
  • Havets ekologiska nuläge.
  • Nuläge för blå tillväxt.
  • Havsområdens särdrag
 3. Scenariogranskning
  • Scenarion om blåa tillväxtens framtid och dess konsekvenser för havsmiljön.
  • Hörande om nuläge och scenariona.
 4. Fastställande av målbild och åtgärder
  • Fastställande av målbilder för enskilda planeringsområden och åtgärdsvägar samt bedömning av effekterna.
  • Hörande i anslutning till planförslag.
 5. Slutförande och rapportering av havsplanerna
  • Slutförande av planerna.
  • Godkännande av planerna.
 6. Verkställande och uppföljning
  • Fortgående genomförande som en del av landskapens regionutveckling och planläggning och som en del av olika branschers arbete.

I alla planeringsetapper ingår växelverkan med samarbetsnätet för havsplanering och de delaktiga så som framförs i planen för växelverkan.