Etapper i planeringen och tidtabell

Havsplaneringsprocessen som nu förverkligas för första gången har utarbetats i samarbete med olika intressentgrupper. Processen är grovt indelad i fem etapper som framskrider så som beskrivs i den tidtabell som beskrivs nedan. Två tillfällen för hörande om havsplanerna ordnas. Det första tillfället ordnades på våren 2019 och det andra tillfället ordnas på våren 2020. Finlands havsplan 2030 har godkänts den 18 dec 2020.

Planeringsprocessen indelas närmare i följande etapper:

 1. Inledning och definition
  • Utarbetande av planen för växelverkan, beslut om inledande och organisering av planeringen, insamling av planeringsuppgifter.
 2. Bildande av uppfattning om nuläget
  • Havets ekologiska nuläge.
  • Nuläge för den blå tillväxten.
 3. Scenariogranskning
  • Scenarion om den blå tillväxtens framtid och deras konsekvenser för havets ekologiska status.
  • Hörande om nuläge och scenariona.
 4. Fastställande av målbild och åtgärder
  • Fastställande av målbilder för enskilda planeringsområden och åtgärdsvägar samt bedömning av effekterna.
  • Hörande i anslutning till planförslag.
 5. Slutförande och rapportering av havsplanerna
  • Slutförande av planerna.
  • Godkännande av planerna.
 6. Verkställande och uppföljning
  • Fortgående genomförande som en del av landskapens regionutveckling och planläggning och som en del av olika branschers arbete.

I alla planeringsetapper ingår växelverkan med samarbetsnätet för havsplanering och de delaktiga så om framförs i planerna för växelverkan.