Etapper i planeringen och tidtabell

Havsplaneringsprocessen som nu förverkligas för första gången har utarbetats i samarbete med olika intressentgrupper. Processen är grovt indelad i fem etapper som framskrider så som beskrivs i den tidtabell som beskrivs nedan. Havsplanerna ska vara klara 31.3.2021.

Planeringsprocessen indelas närmare i följande etapper:

 1. Inledning och definition
  • Utarbetande av planen för växelverkan, beslut om inledande och organisering av planeringen, insamling av planeringsuppgifter.
 2. Bildande av uppfattning om nuläget
  • Havets ekologiska nuläge.
  • Nuläge för den blå tillväxten.
 3. Scenariogranskning
  • Scenarion om den blå tillväxtens framtid och deras konsekvenser för havets ekologiska status.
  • Hörande om nuläge och scenariona.
 4. Fastställande av målbild och åtgärder
  • Fastställande av målbilder för enskilda planeringsområden och åtgärdsvägar samt bedömning av effekterna.
  • Hörande i anslutning till planförslag.
 5. Slutförande och rapportering av havsplanerna
  • Slutförande av planerna.
  • Godkännande av planerna.
 6. Verkställande och uppföljning
  • Fortgående genomförande som en del av landskapens regionutveckling och planläggning och som en del av olika branschers arbete.

I alla planeringsetapper ingår växelverkan med samarbetsnätet för havsplanering och de delaktiga så om framförs i planerna för växelverkan.