Situationsbild över havsplaneringen och samråd om den första fasen

Samråd om den första fasen av havsplaneringen ordnades 10.4–10.5.2019. På basis av samrådet och de regionala framtidsworkshoparna startar förberedningen av de egentliga planutkasten.

Samrådmaterialet var utredningar av nuläget i förberedningsfasen samt utkastet av det riksomfattande framtidsscenariet för havsområden. En central del av situationsbilden för planeringen av havsskyddet bildar den upprättade rapporten Havsmiljöns tillstånd 2018.

Samrådet av havsplanen är inte ett lagstadgat utlåtandeförfarande, utan insamling av visioner till bakgrund för planeringsarbetet.

Sammanfattningar av samrådmaterialen:

Situationsbild:

Framtidsscenarier:

Upprättandet av framtidsscenarier fortsätter i maj-juni med skissering av de regionala framtidsbilderna tillsammans med intressentgrupper. I scenarierna granskar man förändringar i havsområdets verksamhetsmiljö samt intressenternas behov och åsikter om den framtida utvecklingen av vart havsområde. Granskningen utförs speciellt med tanke på energi, trafik, miljö, fiske och vattenodling, kulturarv, turism och rekreation, försvar, sjöfartsindustri, bioteknik och gruvindustri.

Tidtabeller och platser för regionala framtidsworkshops hittar du här.