Planeringsområden

 

De finska territorialvattnen och Finlands ekonomiska zon är indelade i tre planeringsområden för vars planering de åtta kustlandskapen ansvarar. Dessutom utarbetar Åland en egen havsplan för sitt havsområde.

På planeringsområdenas egna webbplatser finns planeringsmaterial för varje enskilt område som fortgående kompletteras.

Havsplanerna är till sin natur strategiska. Deras regionala utslag – havsplaneringskartan – utformas i takt med att processen framskrider som ett utkast som kompletteras i karttjänsten som öppnas på den här webbplatsen. I tjänsten finns också bakgrundskartor och annat geodatamaterial som inte utgör en del av den egentliga havsplanen.