Planeringsområden

 

De finska territorialvattnen och Finlands ekonomiska zon är indelade i tre planeringsområden för vars planering de åtta kustlandskapen ansvarar. Dessutom utarbetar Åland en egen havsplan för sitt havsområde.

Havsplanerna är till sin natur strategiska. Deras regionala utslag – havsplaneringskartan – utformas i takt med att processen framskrider som ett utkast. Planen offentliggörs i digitalt format. I publikationstjänsten finns utöver planen även en bakgrundskarta och temakartor.