Teman för havsområdesplanering

Vid havsplaneringen ska man granska behoven inom olika användningsområden och försöka samordna dessa behov.

Användningsområden som ska granskas är i synnerhet sektorerna för energi, sjötransport, fiske och vattenbruk, turism, rekreation samt bevarande, skydd och förbättring av miljön och naturen. Vid havsplaneringen har även kulturarviet, gruvbranschen blå, bioteknologi och havsindustrin identifierats som viktiga teman.

I havsplaneringen fäst också uppmärksamhet på landsförsvarets behov, det marina områdets karakteristiska egenskaper och växelverkan mellan land och hav.