Delta i planeringen

Genom att anmäla dig till samarbetsnätverket för havsplaneringen får du information i enlighet med de intressen du har uppgett om riksomfattande och regionala evenemang och andra möjligheter att delta samt ett nyhetsbrev.

I plan för växelverkan beskrivs hur, var och när det är möjligt att medverka. Du får aktuell informaton om möjligheterna att delta via samarbetsnätverketoch webbplatsen för havsplaneringen.