Delta i planeringen

Genom att anmäla dig till samarbetsnätverket för havsplaneringen får du information i enlighet med de intressen du har uppgett om riksomfattande och regionala evenemang och andra möjligheter att delta samt ett nyhetsbrev.

I planen för växelverkan beskrivs hur, var och när det är möjligt att medverka. Du får aktuell information om möjligheterna att delta via samarbetsnätverket och webbplatsen för havsplaneringen.