Osallistu suunnitteluun

Ilmoittautumalla merialuesuunnittelun yhteistyöverkostoon saat tietoa ilmoittamiesi intressien mukaisesti valtakunnallisista ja alueellisista tapahtumista ja muista osallistumismahdollisuuksista sekä uutiskirjeen.

Vuorovaikutussuunnitelmassa kuvataan miten, missä ja milloin osallistuminen on mahdollista. Ajankohtaista tietoa osallistumismahdollisuuksista saat yhteistyöverkoston ja merialuesuunnittelun verkkosivuston kautta.