Visiotyö

Visioiden tavoitteena oli ohjata ja suunnata merellisten toimijoiden ja merialuesuunnittelijoiden toimintaa.

Kestävän käytön visiota ja siihen liittyviä aluekohtaisia tavoitteita ja toimialakohtaisia tiekarttoja laadittiin syksyn 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Työn aikana järjestettiin valtakunnallinen työpaja (1.10.2019) sekä neljä alueellista työpajaa (6.11.2019 Vaasassa, 7.11.2019 Oulussa, 27.11.2019 Helsingissä ja 28.11.2019 Uudessakaupungissa), joissa käydyn keskustelun perusteella muodostettiin alueelliset kehityskuvat 2030 ja toimialakohtaiset tiekartat 2030.

Visiotyössä on huomioitu toimialojen tilannekuva (vahvuudet ja heikkoudet), viranomaisten linjaukset merialueiden käytöstä sekä skenaariotyön havainnot (uhat ja mahdollisuudet).

Tutustu tulevaisuustarinoihin joiden avulla kurkistetaan vuoteen 2030. Videot on rakennettu visiotyössä sidosryhmien kanssa käydyn yhteistyön pohjalta.