Visiovaihe

Merialuesuunnittelun visiovaihe on parhaillaan käynnissä. Visioiden tavoitteena on ohjata ja suunnata toimijoiden ja suunnittelijoiden toimintaa.

Visiotyössä muodostetaan kansallinen visio, toimialakohtaiset visiot, sekä toimialojen tiekartat siitä, miten visioihin päästään. Visiotyössä on huomioitu toimialojen tilannekuva (vahvuudet ja heikkoudet), viranomaisten linjaukset merialueiden käytöstä sekä skenaariotyön havainnot (uhkat ja mahdollisuudet).

Merialuesuunnittelun visiotyö käynnistyi lokakuussa 2019. Visiotyötä varten on avattu www.merialueenvisiot.info -sivut. Sivustolla esitellään visiotyötä, sen etenemistä sekä alustavia tuloksia. Sivustolla voi jättää kommentteja visiotyöhön liittyen.

Tutustu asiantuntijoiden näkemyksiin merialueiden mahdollisuuksista, video laadittu osana visiotyötä: