Visiovaihe

Visioiden tavoitteena on ohjata ja suunnata merellisten toimijoiden ja merialuesuunnittelijoiden toimintaa.

Kestävän käytön visiota ja siihen liittyviä aluekohtaisia tavoitteita ja toimialakohtaisia tiekarttoja laadittiin syksyn 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Työn aikana on järjestetty valtakunnallinen työpaja (1.10.2019) sekä neljä alueellista työpajaa (6.11.2019 Vaasa, 7.11.2019 Oulu, 27.11. Helsinki ja 28.11. Uusikaupunki), joissa käydyn keskustelun perusteella on muodostettu alueelliset kehityskuvat 2030 ja toimialakohtaiset tiekartat 2030.

Visiotyössä on huomioitu toimialojen tilannekuva (vahvuudet ja heikkoudet), viranomaisten linjaukset merialueiden käytöstä sekä skenaariotyön havainnot (uhat ja mahdollisuudet).

Tutustu tulevaisuustarinoihin joiden avulla kurkistetaan vuoteen 2030. Videot on rakennettu visiotyössä sidosryhmien kanssa käydyn yhteistyön pohjalta.