Merialuesuunnitelma 2021

Rannikon maakuntien liitot laativat merialuesuunnitelmat maaliskuun 2021 loppuun mennessä. Suunnitteluun on mahdollista osallistua vuorovaikutussuunnitelman mukaisesti.

Merialuesuunnittelun skenaariovaihe päättyi syksyllä 2019. Merialuesuunnittelun skenaariotyön tulokset on koostettu www.meriskenaariot.info -sivuille. Sivuille on koottu eri skenaarioiden toimialakohtaiset tarkastelut, juonenkuvaukset, vaikutukset sekä eri suunnittelualueita koskevat aluekuvaukset.

Merialuesuunnittelun visiotyö käynnistyi lokakuussa 2019. Visiotyötä varten on avattu www.merialueenvisiot.info -sivut. Sivustolla esitellään visiotyötä, sen etenemistä sekä alustavia tuloksia. Sivustolla voi jättää kommentteja visiotyöhön liittyen.

Tutustu asiantuntijoiden näkemyksiin merialueiden mahdollisuuksista, video laadittu osana visiotyötä: