Merialuesuunnitteluprosessi 2017–2021

Suomen kahdeksan rannikkomaakuntaa laativat yhdessä kolme merialuesuunnitelmaa vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. Ahvenanmaa laatii oman suunnitelmansa.

Suunnitelmat laaditaan laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Suunnitteluun on mahdollista osallistua vuorovaikutussuunnitelman mukaisesti. Voit ilmoittautua merialuesuunnittelun yhteistyöverkostoon täällä.

Merialuesuunnittelulla edistetään merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.

Merialuesuunnittelussa sovitetaan yhteen eri toimialojen tarpeita. Erityisesti tarkastelun kohteena ovat energia-ala, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu ja virkistyskäyttö, sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Lisäksi käsitellään myös muita teemoja kuten kulttuuriperintöä, kaivannaisalaa, sinistä bioteknologiaa ja meriteollisuutta. Huomiota kiinnitetään myös maanpuolustuksen tarpeisiin, merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen.

Merialuesuunnitteluyhteistyötä ohjaa koordinaatioryhmä, johon kuuluvat rannikon maakuntien liittojen ja ympäristöministeriön edustajat. Yhteistyötä koordinoi Varsinais-Suomen liitto.

Merialuesuunnittelusta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

 

Kuva: Suomen kahdeksan rannikkomaakuntaa laativat yhdessä kolme merialuesuunnitelmaa. Lisäksi Ahvenanmaa laatii oman merialuesuunnitelmansa.