Tulevaisuusskenaariot

Merialuesuunnittelun skenaariotyössä laadittiin kolme erilaista tulevaisuuskuvaa. Tarkoituksena on tarkastella skenaarioiden muodostamaa kokonaisuutta ja ohjata ajattelemaan mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja. Todellisuudessa toteutuvat tapahtumakulut ovat usein eri skenaarioiden yhdistelmiä tai ehkä jotain niiden väliltä.

Kolme erilaista skenaariokuvaa ovat

  • Tanssia suuryritysten kanssa, joka korostaa suuryritysten lisääntyvää roolia
  • Itämeri virkistyksen ja elämyksien keitaana, joka korostaa ympäristökysymysten priorisointia,
  • Itämeri vilja-aittana ja strategisena pelikenttänä, joka korostaa kauppapoliittisia jännitteitä ja niistä seuraavia muita jännitteitä maiden välillä.

Skenaarioissa tarkastellaan toimintaympäristön muutoksia sekä intressitahojen tarpeita ja näkemyksiä kunkin merialueen tulevaisuuden kehityksestä. Tarkastelu on tehty erityisesti energiaa, liikennettä, ympäristöä, kalastusta ja vesiviljelyä, kulttuuriperintöä, matkailua ja virkistyskäyttöä, puolustusta, meriteollisuutta, bioteknologiaa ja kaivannaisaloja koskien.

Skenaarioille on laadittu erilliset sivut, jonne on koottu skenaariotyön tulokset. Sivuille on koottu eri skenaarioiden toimialakohtaiset tarkastelut, juonenkuvaukset, vaikutukset sekä eri suunnittelualueita koskevat aluekuvaukset.

Skenaarioihin pääset tutustumaan täältä: meriskenaariot

Raportti: Merialueiden skenaariot 2050

Merialuesuunnittelun skenaariotyö valmistui syksyllä 2019. Se toteutettiin tammi-syyskuussa 2019 ympäristöministeriön toimeksiantona yhteistyössä kahdeksan rannikkomaakunnan kanssa.