Ensimmäisen vaiheen kuuleminen, kevät 2019:

Merialuesuunnittelun tilannekatsaus ja ensimmäisen vaiheen kuuleminen

Merialuesuunnittelun ensimmäisen vaiheen kuuleminen järjestettiin 10.4.–10.5.2019 välisenä aikana. Kuulemisen ja alueellisten tulevaisuustyöpajojen pohjalta käynnistyy varsinaisten suunnitelmaluonnosten valmistelu.

Kuulemisaineistona olivat valmisteluvaiheen tilannekuvan muodostavat selvitykset sekä valtakunnallisen merialueita koskevan tulevaisuusskenaarion luonnos. Keskeisen osan tilannekuvaa muodostaa osana merenhoidon suunnittelua laadittu Suomen meriympäristön tila 2018 -raportti.

Merialuesuunnittelun kuuleminen ei ole lakisääteinen lausuntomenettely, vaan näkemysten keräämistä suunnittelutyön taustaksi.

Kuulemisaineistojen tiivistelmät:

Tilannekuva:

Tulevaisuusskenaario:

Tulevaisuusskenaarioiden laatiminen jatkuu touko-kesäkuussa suunnittelualuekohtaisten tulevaisuuskuvien luonnostelulla yhdessä sidosryhmien kanssa. Skenaarioissa tarkastellaan merialueen toimintaympäristön muutoksia sekä intressitahojen tarpeita ja näkemyksiä kunkin merialueen tulevaisuuden kehityksestä. Tarkastelu tehdään erityisesti energiaa, liikennettä, ympäristöä, kalastusta ja vesiviljelyä, kulttuuriperintöä, matkailua ja virkistyskäyttöä, puolustusta, meriteollisuutta, bioteknologiaa ja kaivannaisaloja koskien.

Alueellisten tulevaisuustyöpajojen aikataulut ja paikat löydät täältä.