Suomen Merialuesuunnitelma 2030 on hyväksytty

Rannikon maakuntien valtuustot hyväksyivät suunnitelman oman toimialueensa osalta marras-joulukuun 2020 aikana. Voit tutustua Suomen ensimmäiseen merialuesuunnitelmaan sivulla www.merialuesuunnitelma.fi.

i. Merialuesuunnitelmaluonnoksesta saatu palaute ja sen huomioiminen

Suomen merialuesuunnitelmaehdotus valmisteltiin merialuesuunnitelmaluonnoksesta vastaanotettujen lausuntojen ja yleisen palautteen pohjalta syksyllä 2020.

Voit halutessasi tutustua vastineyhteenvetoon.

ii. Luonnosvaiheen kuuleminen keväällä 2020

Suomen merialuesuunnitelman luonnosvaiheen kuuleminen oli käynnissä aikavälillä 18.5.-17.6.2020. Suunnitelmaluonnos oli ainoastaan digitaalisessa muodossa ja nähtävillä sivulla www.merialuesuunnitelma.fi.

Rannikon maakuntien liitot valmistelivat yhteistyössä kolme merialuesuunnitelmaluonnosta seuraaville suunnittelualueille:

  • Suomenlahti
  • Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa
  • Pohjoinen Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri

Suunnitelmaluonnos koostui varsinaisesta suunnitelmakartasta, jota tukivat avoimesti nähtävillä olevat suunnitteluaineistot seuraavasti:

Rannikon maakuntien liittojen maakuntahallitukset kukin omalta osaltaan päättivät maankäyttö- ja rakennuslain 67c §:n mukaisesti pyytää luonnoksesta lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaan tai tehtäviin suunnitelma olennaisesti liittyy sekä asettaa luonnoksen julkisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.

Mielipiteet tuli antaa kaikkien suunnittelualueiden osalta nähtävilläoloaikana Suomen merialuesuunnitelma 2030 luonnoksesta löytyneellä palautelomakkeella. Viranomaiset ja yhteisöt, jotka saivat erikseen lausuntopyynnön, antoivat lausuntonsa lomakkeella, johon pääsi lausuntopyynnössä olevasta linkistä.

iii. Ensimmäisen vaiheen kuuleminen keväällä 2019

Merialuesuunnittelun ensimmäisen vaiheen kuuleminen järjestettiin 10.4.–10.5.2019 välisenä aikana. Merialuesuunnittelun kuuleminen ei ole lakisääteinen lausuntomenettely, vaan näkemysten keräämistä suunnittelutyön taustaksi.

Kuulemisaineistona olivat valmisteluvaiheen tilannekuvan muodostavat selvitykset sekä valtakunnallisen merialueita koskeva tulevaisuusskenaarion luonnos.

Kuulemisaineistojen tiivistelmät
Tilannekuva
Tulevaisuusskenaario