Suunnittelualueet

Suomen aluevedet ja talousvyöhyke on jaettu kolmeen suunnittelualueeseen, joiden suunnittelusta vastaavat yhdessä kahdeksan rannikkomaakuntaa. Lisäksi Ahvenanmaa laatii merialuesuunnitelman omalle merialueelleen.

Merialuesuunnitelmat ovat luonteeltaan strategisia. Niiden alueellinen ilmentymä – merialuesuunnitelmakartta – rakentuu prosessin myötä täydentyvänä luonnoksena. Suunnitelma julkaistaan digitaalisessa muodossa. Suunnitelman lisäksi julkaisupalvelusta löytyy myös taustakartta sekä teemakarttoja.