Suunnittelualueet

Suomen aluevedet ja talousvyöhyke on jaettu kolmeen suunnittelualueeseen, joiden suunnittelusta vastaavat yhdessä kahdeksan rannikkomaakuntaa. Lisäksi Ahvenanmaa laatii merialuesuunnitelman omalle merialueelleen.

Suunnittelualueiden omilta sivuilta löytyy kutakin aluetta koskevaa jatkuvasti täydentyvää suunnittelumateriaalia.

Merialuesuunnitelmat ovat luonteeltaan strategisia. Niiden alueellinen ilmentymä – merialuesuunnitelmakartta – rakentuu prosessin myötä täydentyvänä luonnoksena näille sivuille avattavaan karttapalveluun. Palvelusta löytyy myös taustakarttoja ja muita paikkatietoaineistoja, jotka eivät ole osa varsinaista merialuesuunnitelmaa.