Finlands havsplan 2030

Finlands havsplan 2030, som omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och följer markanvändnings- och bygglagen, är färdig. Havsplanen samt centrala beredningsmaterial finns på www.merialuesuunnitelma.fi.

 

Läs mer

Aktuellt

Havsplanering och marin livsmedelsproduktion

Den nationella workshop om Havsplanering och Marin livsmedelsproduktion hölls den 23 augusti 2022 i Forum Marinum i Åbo. Sakkunniga och utvecklare inom havsplanering, fiske, Läs mer

Läs mer

Evenemang

Workshop om Havsplanering och Marin livsmedelsproduktion den 23 augusti 2022 i Åbo

Den nationella workshop om Havsplanering och Marin livsmedelsproduktion hålls den 23 augusti 2022 kl. 9.00–16.00 i Forum Marinum i Åbo. Evenemanget ordnas på plats. Sakkunniga och Läs mer

Läs mer

Delta i planeringen

Genom att anmäla dig till samarbetsnätverket för havsområdesplaneringen får du information i enlighet med de intressen du har uppgett om riksomfattande och regionala evenemang och andra möjligheter att delta samt ett nyhetsbrev.

Anmäla dig till samarbetsnätverket

Nyhetsbrev

Du kan läsa vad som pågår inom marin planering i nyhetsbrevsarkivet.

Nyhetsbrev

Teman för havsområdesplanering

Vid havsplaneringen ska man granska behoven inom olika användningsområden och försöka samordna dessa behov.