Havsplanering

Med havsplanering främjas blå tillväxt och god status i havet genom samordning av olika användningsområdens behov. Det är viktigt att alla intressegrupper deltar aktivt i planeringen. Tillsammans lyckas vi!

Läs mer

Aktuellt

Tidtabell för höstens workshoppar

20.8. kl. 10 – 13, Helsingfors: Slutworkshop för havsplaneringens framtidsscenarioarbete 1.10. Helsingfors: Landsomfattande vision workshop för hållbar användning av havsområdena: Anmälning. Evenemang är fullt! Workshoppar för planeringåmrodenas målsättning Läs mer

Läs mer

Evenemang

Planområdenas målworkshoppar i november 2019

Syftet med workshopparna är att beskriva de sektorspecifika målen för planområdena och anpassa dem enligt målen i de andra sektorerna. Dessutom granskas placeringen av Läs mer

Läs mer

Delta i planeringen

Genom att anmäla dig till samarbetsnätverket för havsområdesplaneringen får du information i enlighet med de intressen du har uppgett om riksomfattande och regionala evenemang och andra möjligheter att delta samt ett nyhetsbrev.

Liity verkostoon

Nyhetsbrev

Du kan läsa vad som pågår inom marin planering i nyhetsbrevsarkivet.

Teman för havsområdesplanering

Vid havsplaneringen ska man granska behoven inom olika användningsområden och försöka samordna dessa behov.