Havsplanering 2017-2021

Med havsplanering främjas blå tillväxt och god status i havet genom samordning av olika användningsområdens behov. Det är viktigt att alla intressegrupper deltar aktivt i planeringen. Tillsammans lyckas vi!

Läs mer

Aktuellt

Konsekvensbedömning av havsområdesplanerna bereds av Gaia Consulting Oy

Inom havsområdesplaneringen startar en konsekvensbedömning av planutkasten. Planer upprättas för tre planeringsområden: Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavets södra del samt Norra Bottenhavet, Kvarken och Läs mer

Läs mer

Evenemang

Planområdenas målworkshoppar i november 2019

Syftet med workshopparna är att beskriva de sektorspecifika målen för planområdena och anpassa dem enligt målen i de andra sektorerna. Dessutom granskas placeringen av Läs mer

Läs mer

Delta i planeringen

Genom att anmäla dig till samarbetsnätverket för havsområdesplaneringen får du information i enlighet med de intressen du har uppgett om riksomfattande och regionala evenemang och andra möjligheter att delta samt ett nyhetsbrev.

Liity verkostoon

Nyhetsbrev

Du kan läsa vad som pågår inom marin planering i nyhetsbrevsarkivet.

Teman för havsområdesplanering

Vid havsplaneringen ska man granska behoven inom olika användningsområden och försöka samordna dessa behov.