Förslaget till Finlands havsplan 2030

Förslaget till havsplanen, som omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och följer markanvändnings- och bygglagen, är färdig. Förslaget till havsplanen samt centrala beredningsmaterial finns på www.merialuesuunnitelma.fi.

Läs mer

Aktuellt

Det första Förslaget till Finlands havsplan är färdigt

Förslaget till Finlands havsplan har beretts utgående från yttranden och allmän feedback som inkommit angående utkastet till havsplan. Du kan ta del av Finlands Läs mer

Läs mer

Evenemang

Planområdenas målworkshoppar i november 2019

Syftet med workshopparna är att beskriva de sektorspecifika målen för planområdena och anpassa dem enligt målen i de andra sektorerna. Dessutom granskas placeringen av Läs mer

Läs mer

Delta i planeringen

Genom att anmäla dig till samarbetsnätverket för havsområdesplaneringen får du information i enlighet med de intressen du har uppgett om riksomfattande och regionala evenemang och andra möjligheter att delta samt ett nyhetsbrev.

Liity verkostoon

Nyhetsbrev

Du kan läsa vad som pågår inom marin planering i nyhetsbrevsarkivet.

Teman för havsområdesplanering

Vid havsplaneringen ska man granska behoven inom olika användningsområden och försöka samordna dessa behov.