Finlands havsplan 2030

Finlands havsplan 2030, som omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och följer markanvändnings- och bygglagen, är färdig. Havsplanen samt centrala beredningsmaterial finns på www.merialuesuunnitelma.fi.

 

Läs mer

Aktuellt

Havsplaneringssamarbete mellan staterna kring Östersjön och Nordsjön

Finlands samordningsgrupp för havsplanering medverkar i ett gemensamt havsplaneringsprojekt för Östersjön och Nordsjön. Fokus för eMSP NBSR projektet ligger på att med hjälp av Läs mer

Läs mer

Evenemang

Havsplanen 1.0 – Slutseminarium 3.12.2021

Det är snart dags för samarbetsparterna att samlas för den första planeringsomgångens slutseminarium. Tid:     fre 3.12.2021 kl. 8.30–14.30 Plats:  Lumilinna, Lumilinnankatu 15, Kemi Läs mer

Läs mer

Delta i planeringen

Genom att anmäla dig till samarbetsnätverket för havsområdesplaneringen får du information i enlighet med de intressen du har uppgett om riksomfattande och regionala evenemang och andra möjligheter att delta samt ett nyhetsbrev.

Anmäla dig till samarbetsnätverket

Nyhetsbrev

Du kan läsa vad som pågår inom marin planering i nyhetsbrevsarkivet.

Nyhetsbrev

Teman för havsområdesplanering

Vid havsplaneringen ska man granska behoven inom olika användningsområden och försöka samordna dessa behov.