Finlands havsplan 2030

Finlands havsplan 2030, som omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och följer markanvändnings- och bygglagen, är färdig. Havsplanen samt centrala beredningsmaterial finns på www.merialuesuunnitelma.fi.

 

Läs mer

Aktuellt

Tiina Tihlman – Engagerad i havsplaneringen från allra första början

Havsplaneringen i Finland sker på regional nivå under ledning av landskapsförbunden. Riktlinjerna för planeringen styrs av miljöministeriet, som också ansvarar för det transnationella samarbetet Läs mer

Läs mer

Evenemang

Workshop om havsplanering och vandringsfisk i Kemi den 9.10.2024. Anmäl dig nu!

Koordineringen av havsplaneringssamarbetet anordnar en workshop om havsplanering och vandringsfisk. Workshopen organiseras som en del av Interreg Baltic Sea2land-projektet. Syftet med evenemanget är att Läs mer

Läs mer

Delta i planeringen

Genom att anmäla dig till samarbetsnätverket för havsområdesplaneringen får du information i enlighet med de intressen du har uppgett om riksomfattande och regionala evenemang och andra möjligheter att delta samt ett nyhetsbrev.

Anmäla dig till samarbetsnätverket

Nyhetsbrev

Du kan läsa vad som pågår inom marin planering i nyhetsbrevsarkivet.

Nyhetsbrev

Teman för havsområdesplanering

Inom havsplanering granskas och samordnas olika användningsområdens behov.