Finlands havsplan 2030

Finlands havsplan 2030, som omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och följer markanvändnings- och bygglagen, är färdig. Havsplanen samt centrala beredningsmaterial finns på www.merialuesuunnitelma.fi.

 

Läs mer

Aktuellt

Tar den nuvarande havsplanen tillräcklig hänsyn till värdefull havsnatur?

Den pågående andra omgången av havsplaneringen kommer att möjliggöra en översyn av marina teman och sektorer och därmed en uppdatering av kartbeteckningarna i havsplanen. Läs mer

Läs mer

Evenemang

Skärgårdshavet i en föränderlig miljö

Skärgårdshavets Fiskeleader, samordningsgruppen för havsplanering och Egentliga Finlands förbund organiserar gemensamt evenemanget: Framtiden för hållbart fiske i Skärgårdshavet. Dagen är indelad i två delar:   Läs mer

Läs mer

Delta i planeringen

Genom att anmäla dig till samarbetsnätverket för havsområdesplaneringen får du information i enlighet med de intressen du har uppgett om riksomfattande och regionala evenemang och andra möjligheter att delta samt ett nyhetsbrev.

Anmäla dig till samarbetsnätverket

Nyhetsbrev

Du kan läsa vad som pågår inom marin planering i nyhetsbrevsarkivet.

Nyhetsbrev

Teman för havsområdesplanering

Inom havsplanering granskas och samordnas olika användningsområdens behov.