Workshop om havsplanering och vandringsfisk i Kemi den 9.10.2024. Anmäl dig nu!

Koordineringen av havsplaneringssamarbetet anordnar en workshop om havsplanering och vandringsfisk. Workshopen organiseras som en del av Interreg Baltic Sea2land-projektet. Syftet med evenemanget är att stärka beaktandet av vandringsfisk i havsplaneringen. Utbyggnaden av havsbaserad vindkraft i Bottniska viken kan påverka vandringsfisk och därmed ha betydande regionalekonomiska effekter på Torneälven i både Finland och Sverige. Det finns ett behov av att noggrant undersöka hur vandringsfisk integreras i havsplaneringen och hur man bättre kan ta hänsyn till dem för att säkerställa en livskraftig framtid för fisk och fiskerirelaterade näringar.

Målgrupperna för workshopen är finska och svenska havsplanerare, regionplanerare samt forskare och myndigheter som arbetar med vandringsfiskfrågor. Evenemangets språk är engelska.

Tid: 9.10.2024 kl. 13.00-17.00.

Plats: Safaris conference room, Lumilinnankatu 15, Kemi

Registrera dig via denna länk.

Observera att den Finsk-svenska gränsälvskommissionen anordnar ett seminarium om vandringsfisk och havsbaserad vindkraft i Kemi den 8-9 oktober, som kommer att fungera som en utmärkt utgångspunkt för detta workshop om havsplanering.