Aktuellt

Tar den nuvarande havsplanen tillräcklig hänsyn till värdefull havsnatur?

Den pågående andra omgången av havsplaneringen kommer att möjliggöra en översyn av marina teman och sektorer och därmed en uppdatering av kartbeteckningarna i havsplanen. Läs mer

Med nya åtgärder för havsplanering mot en grön omställning till havs

Målen i den europeiska gröna given var återigen på tapeten när de internationella partnerna i MSP-GREEN-projektet träffades i Kemi den 12-13 mars 2024. Under Läs mer

Kommersiella fiskets potential – ett behov som önskas framföras i den uppdaterade havsplane

Under senvintern anordnade Havsplaneringens koordinationsgrupp två evenemang tillsammans med Skärgårdshavets och Sydkustens Fiskeleader för att ta upp frågan ”hur havsplanering kan stödja ett hållbart Läs mer

Östersjö- och Nordsjösamarbetet tar ett stort steg mot en mer hållbar användning av haven – marina flerbruksområden stöder natur och sektorer

Den finska havsplaneringens koordinationsgrupp, sju kustförbund och miljöministeriet deltog i eMSP NBSR-projektet mellan Östersjön och Nordsjön under perioden 2021-2024. Projektresultaten presenterades vid slutseminariet i Läs mer

Flernivåstyrning för mer hållbara planeringslösningar

Hållbara och effektiva planeringslösningar kräver ett brett engagemang från intressenterna. Nyckeln är att identifiera alla relevanta intressenter och involvera dem i processen för att Läs mer

Utvärdering av deltagandet i den första omgången av Finlands havsplanering (2017-2021) och förslag till förbättringar – Delta i undersökningen!

Havsplaneringens koordineringsgrupp inleder en utvärdering av deltagandet i den första omgången av Finlands havsplanering (2017-2021) samt uppgörande av utvecklingsförslag. Syftet är att bedöma omfattningen Läs mer

Den gröna omställningen på Finlands havsområden

I samband med den gröna omställningen ligger fokus ofta på produktion av utsläppsfri energi och uppnåendet av naturskyddsmålen i marina områden. Inom ramen för Läs mer

MSP och marina flerbruksområden

En nationell workshop om marint flerbruk och havsplanering hölls i Helsingfors i oktober 2023 som en del av eMSP NBSR-projektet. Workshopen var den fjärde Läs mer

Skärgårdshavet i en föränderlig miljö

Skärgårdshavets Fiskeleader, samordningsgruppen för havsplanering och Egentliga Finlands förbund organiserar gemensamt evenemanget: Framtiden för hållbart fiske i Skärgårdshavet. Dagen är indelad i två delar:   Läs mer

Interaktionsforum för havsbaserad vindkraft, avslutande webbinariet

Inbujdan   Varmt välkommen till webbinariet!  Miljöministeriet och Samordningsgruppen för havsplanering bjuder in maritima operatörer och andra intressentgrupper till det avslutande webbinariet i Interaktionsforum för havsbaserad vindkraft den 11.12.2023 kl. 14-15.   Under evenemanget kommer vi att lära oss om interaktionsmodellen som utvecklats för havsplanering och lärdomarna när det gäller samordning av marin energi, och i synnerhet havsbaserad vindkraft, med andra marina aktiviteter i Finlands havsområden.  Anmäl dig till evenemangen sist den 10.12. genom att klicka på den här länken  Inbjudan får gärna vidarebefordras.  Program för evenemanget:   14:00 Välkommen – Tiina Tihlman, miljöministeriet  Läs mer