Aktuellt

Baltic MSP Forum den 1-2 juni 2021

Det fjärde Baltic MSP Forum ‘Delivering MSP – Interactions and Capacities Across All Levels’ kommer att äga rum den 1 – 2 juni 2021 Läs mer

Finlands havsplan 2030 har godkänts

MEDDELANDE 18.12.2020 (MBL 67 d § information om en godkänd havsplan) Finlands havsplan 2030 har godkänts Finlands havsplan 2030, som omfattar Finlands territorialvatten och Läs mer

Tillämpning av ekosystemansatsen i havsplanering – från teori till praktik

Med havsplanering kan den hållbara användningen av havsresurser öka genom att synergier och konflikter identifieras mellan olika sektorer och den mänskligaverksamheten anpassas till den Läs mer

Konsekvensbedömning av havsplan är färdigt

I dokumentet Konsekvensbedömning av havsplan granskas den strategiska havsplanens indirekta konsekvenser och effekt. Konsekvensbedömningen omfattar havsplanernas betydande indirekta konsekvenser inom de branscher som ska Läs mer

Det första Förslaget till Finlands havsplan är färdigt

Förslaget till Finlands havsplan har beretts utgående från yttranden och allmän feedback som inkommit angående utkastet till havsplan. Du kan ta del av Finlands Läs mer

Östersjön.fi är nu också pä engelska. MarineFinland.fi har öppnat!

Utforska information om Östersjön på engelska på MarineFinland.fi. Läs mer.

KUNGÖRELSE – Hörande om utkast till havsplan

Utkastet till havsplanen, som omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och följer markanvändnings- och bygglagen, är färdig. Utkastet till planen har utarbetats av kustlandskapsförbunden Läs mer

Utkastet till Finlands havsplan 2030 är färdigt och hörandet pågår – Ge respons!

Utkastet till havsplanen som omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon är färdig. Kustlandskapsförbunden har tillsammans berett tre utkast till havsplaner för följande planeringsområden: 1. Läs mer

Utkastet till havsområdets Vision 2050 är färdig

Havsplaneringens visionsarbete tillsammans med den omfattande skaran av intressentgrupper är på sluttampen och du har möjlighet att lämna respons om det färdigställda utkastet. Genom Läs mer

Hörande om utkastet till havsplan 18.5–17.6.2020

Utkastet till havsplan färdigställs, och framläggs i digital form för hörande på internet 18.5–17.6.2020. Mer utförlig information om planeutkastet och dess innehåll samt förfarandet Läs mer