Aktuellt

Havsplanering och marin livsmedelsproduktion

Den nationella workshop om Havsplanering och Marin livsmedelsproduktion hölls den 23 augusti 2022 i Forum Marinum i Åbo. Sakkunniga och utvecklare inom havsplanering, fiske, Läs mer

Med hjälp av havsplanering samordnas marina verksamheter och främjas marin livsmedelsproduktion som en del av den inhemska försörjningstryggheten

Finlands havsplaneringsmyndigheter deltar i eMSP NBSR-projektet, det gemensamma havsplaneringsprojektet för Östersjön och Nordsjön. Projektverksamheten går särskilt ut på att stödja hållbar blå tillväxt med Läs mer

Havsplanering i digitalt format – snabbare informationsutbyte och bättre användbarhet

Finlands havsplan 2030 finns endast i digital form. Arbetet för att förenhetliga materialet framskrider både nationellt och internationellt. Miljöråd Maaret Stenström är med och Läs mer

Workshop om Havsplanering och Marin livsmedelsproduktion den 23 augusti 2022 i Åbo

Den nationella workshop om Havsplanering och Marin livsmedelsproduktion hålls den 23 augusti 2022 kl. 9.00–16.00 i Forum Marinum i Åbo. Evenemanget ordnas på plats. Sakkunniga och Läs mer

Opening Conference eMSP NBSR, 22 Feb 2022, online

The opening conference of the eMSP NBSR project – Emerging Ecosystem-based Maritime Spatial Planning Topics in the North and Baltic Sea Regions will take Läs mer

MSP Tidningen nu tillgänglig

MSP Tidningen har utarbetats i ett brett samarbete mellan havsplanerare och experter från de marina sektorerna. Tidningen innehåller en läglig översikt över temana för Läs mer

Havsplaneringssamarbete mellan staterna kring Östersjön och Nordsjön

Finlands samordningsgrupp för havsplanering medverkar i ett gemensamt havsplaneringsprojekt för Östersjön och Nordsjön. Fokus för eMSP NBSR projektet ligger på att med hjälp av Läs mer

Arbetet med Forststyrelsens naturresursplan för havsområden inleds nästa år

Forststyrelsen förvaltar mer än hälften av Finlands territorialhav, cirka 2,8 miljoner hektar. Som stor områdesförvaltare har Forststyrelsen en betydande roll när det gäller att Läs mer

Havsplanen 1.0 – Slutseminarium 3.12.2021

Obs! Registreringen är stängdt.   Det är snart dags för samarbetsparterna att samlas för den första planeringsomgångens slutseminarium. Tid:     fre 3.12.2021 kl. 8.30–14.30 Läs mer

Internationell synlighet för Finlands havsplan

Finlands havsplan 2030 har presenterats internationellt efter inbjudan från IOC UNESCO. Planen har väckt intresse särskilt genom det regionala tillvägagångssättet och det faktum att Läs mer