Aktuellt

Havsplanering som en möjliggörare för den europeiska gröna given? Erfarenhetsutbyte över hela Europa

Havsplanerings experter från sju länder från alla europeiska havsregioner samlades i soliga Åbo den 19-20 juni 2023 för att dela sina erfarenheter av hur Läs mer

eMSP NBSR:s praxisgemenskap träffades i Helsingfors 13-16.6.2023 – Diskussioner om natur, hållbar blå ekonomi och ekosystemansats inom havsplanering

Det internationella havsplaneringsprojektets eMSP NBSR:s Community of Practice-workshoppar har varit i full gång sedan början av sommaren. Experter inom havsplanering från Östersjö- och Nordsjöregionerna Läs mer

Yrkesfiskarens miljö och utmaningar – intervju med Jarno Aaltonen, Pullan kala Oy

Inför sommaren besökte havsplaneringen Raumo för att intervjua Jarno Aaltonen från Pullan kala Oy om yrkesfiskarens år, arbetsmiljö och utmaningar. Titta på videon nedan!   

Nya kuststrategin – delta i webbinariet!

Miljöministeriet ordnar ett webbinarium om kuststrategin, där innehållet i Finlands nya kuststrategiutkast och åtgärderna för att genomföra det presenteras. Evenemanget är ett onlineevenemang och Läs mer

Det nya projektet Baltic Sea2Land förbättrar förvaltningen av Östersjöns kustområden genom att stärka samarbetet mellan olika planeringsnivåer

Interaktionsområdet mellan land och hav är mångfacetterat och präglas också av delvis överlappande myndighetsansvar. Samordnandet av olika intressen kräver förvaltning på många nivåer myndigheterna Läs mer

MSP-GREEN stöder havsplaneringen på vägen mot uppnåendet av målen i Den europeiska gröna given

Finlands havsplanering deltar i det internationella MSP-GREEN-projektet (2022–2024), som främjar den gröna övergången i havsområdena. I havsplaneringen fokuserar man på de helheter i gröna Läs mer

Video – Havsplanering och Marin energiproduktion

En nationell workshop om havsplanering och marin energiproduktion organiserades i Vasa den 14 december 2022. Följande video sammanfattar dagens läge i Finland inom temat. Läs mer

Finlands havsplaneringsteam har fått förstärkning

Att stödja målen för EU:s gröna giv och kämpa mot och förbereda sig för klimatförändringen är övergripande teman i den pågående andra havsplaneringsomgången. Försörjningsberedskap Läs mer

Workshop om Havsplanering och Marin energiproduktion den 14 december 2022 i Vasa

Den nationella workshop om Havsplanering och Marin energiproduktion hålls den 14 december 2022 kl. 9.30–16.00 i Vasa. Evenemanget ordnas på plats. Det rör sig Läs mer

Havsplanering som ett sätt att främja energiproduktion till havs

Situationen och utvecklingsutsikterna avseende energiproduktion till havs har förändrats avsevärt under senare år, på grund av den geopolitiska konflikten. EU:s nyligen fastställda strategiska mål Läs mer