Aktuellt

Nya kuststrategin – delta i webbinariet!

Miljöministeriet ordnar ett webbinarium om kuststrategin, där innehållet i Finlands nya kuststrategiutkast och åtgärderna för att genomföra det presenteras. Evenemanget är ett onlineevenemang och Läs mer

Det nya projektet Baltic Sea2Land förbättrar förvaltningen av Östersjöns kustområden genom att stärka samarbetet mellan olika planeringsnivåer

Interaktionsområdet mellan land och hav är mångfacetterat och präglas också av delvis överlappande myndighetsansvar. Samordnandet av olika intressen kräver förvaltning på många nivåer myndigheterna Läs mer

MSP-GREEN stöder havsplaneringen på vägen mot uppnåendet av målen i Den europeiska gröna given

Finlands havsplanering deltar i det internationella MSP-GREEN-projektet (2022–2024), som främjar den gröna övergången i havsområdena. I havsplaneringen fokuserar man på de helheter i gröna Läs mer

Video – Havsplanering och Marin energiproduktion

En nationell workshop om havsplanering och marin energiproduktion organiserades i Vasa den 14 december 2022. Följande video sammanfattar dagens läge i Finland inom temat. Läs mer

Finlands havsplaneringsteam har fått förstärkning

Att stödja målen för EU:s gröna giv och kämpa mot och förbereda sig för klimatförändringen är övergripande teman i den pågående andra havsplaneringsomgången. Försörjningsberedskap Läs mer

Workshop om Havsplanering och Marin energiproduktion den 14 december 2022 i Vasa

Den nationella workshop om Havsplanering och Marin energiproduktion hålls den 14 december 2022 kl. 9.30–16.00 i Vasa. Evenemanget ordnas på plats. Det rör sig Läs mer

Havsplanering som ett sätt att främja energiproduktion till havs

Situationen och utvecklingsutsikterna avseende energiproduktion till havs har förändrats avsevärt under senare år, på grund av den geopolitiska konflikten. EU:s nyligen fastställda strategiska mål Läs mer

Havsplanering och marin livsmedelsproduktion

En nationell workshop om havsplanering och marin livsmedelsproduktion organiserades i Åbo den 23 augusti 2022. Sakkunniga och utvecklare inom havsplanering, fiske, fiskodling och annat Läs mer

Med hjälp av havsplanering samordnas marina verksamheter och främjas marin livsmedelsproduktion som en del av den inhemska försörjningstryggheten

Finlands havsplaneringsmyndigheter deltar i eMSP NBSR-projektet, det gemensamma havsplaneringsprojektet för Östersjön och Nordsjön. Projektverksamheten går särskilt ut på att stödja hållbar blå tillväxt med Läs mer

Havsplanering i digitalt format – snabbare informationsutbyte och bättre användbarhet

Finlands havsplan 2030 finns endast i digital form. Arbetet för att förenhetliga materialet framskrider både nationellt och internationellt. Miljöråd Maaret Stenström är med och Läs mer