Aktuellt

Förutredning om muddermassor

Förutredningen Hållbara alternativ för deponering av muddermassor är klar. I förutredningen kartlades betydande muddringsbehov i klass I farledsområden och hamnar för handelssjöfart. I arbetet Läs mer

EMMA-arbetet till stöd för havsplanering är slutfört

Rapporten om Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer (EMMA-arbetet), beställd av samordningsgruppen för havsplanering, är nu klar. Syftet med arbetet är att stödja Finlands nationella Läs mer

Konsekvensbedömning av havsområdesplanerna bereds av Gaia Consulting Oy

Inom havsområdesplaneringen startar en konsekvensbedömning av planutkasten. Planer upprättas för tre planeringsområden: Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavets södra del samt Norra Bottenhavet, Kvarken och Läs mer

Visionsfasen – fastställandet av en vision för användningen av havsområdena

För närvarande pågår en visionsfas inom arbetet med havsområdesplaner. Syftet med visionerna är att leda och styra aktörernas och planerarnas verksamhet – visionen är Läs mer

Havsområdets framtidsscenarier 2050

Havsområdenas framtidsscenarier är klara. I scenariearbetet utarbetades tre, sinsemellan olika, framtidsscenarier för Finlands havsområden och för Östersjön: Dans med storföretag, Östersjön som en oas Läs mer

Personbyte inom koordinationen vid utgången av 2019

Mari Pohja-Mykrä började arbeta som koordinator för havsområdesplaneringen i Finland den 1 november 2019. Hon svarar för samordningen av samarbetet mellan kustlandskapen i Finland, Läs mer

Planområdenas målworkshoppar i november 2019

Syftet med workshopparna är att beskriva de sektorspecifika målen för planområdena och anpassa dem enligt målen i de andra sektorerna. Dessutom granskas placeringen av Läs mer

Tidtabell för höstens workshoppar

20.8. kl. 10:00–13:00, Helsingfors: Slutworkshop för havsplaneringens framtidsscenarioarbete 1.10. Helsingfors: Landsomfattande vision workshop för hållbar användning av havsområdena: Anmälning. Evenemang är fullt! Workshoppar för planeringåmrodenas målsättning 6.11. Läs mer

Slutworkshop för havsområdesplaneringens framtidsscenarioarbete

Havsområdesplaneringens nationell framtidsscenarioworkshop arrangeras 20.8. kl. 10 – 13 i Helsingfors (Alexandergatan 7, miljöministeriet). I workshopen dras samman slutsatserna från de scenarioarbeten som under Läs mer

Samråd av havsområdenas situationsbild och framtidsscenarier 10.4–10.5.2019

Havsplaneringens grund bildas av situationsbilden, som består av flera separata utredningar. På basis av situationsbilden har havsplanerarna under vårvintern med ledning av Capful Oy Läs mer