Aktuellt

Den gröna omställningen på Finlands havsområden

I samband med den gröna omställningen ligger fokus ofta på produktion av utsläppsfri energi och uppnåendet av naturskyddsmålen i marina områden. Inom ramen för Läs mer

MSP och marina flerbruksområden

En nationell workshop om marint flerbruk och havsplanering hölls i Helsingfors i oktober 2023 som en del av eMSP NBSR-projektet. Workshopen var den fjärde Läs mer

Skärgårdshavet i en föränderlig miljö

Skärgårdshavets Fiskeleader, samordningsgruppen för havsplanering och Egentliga Finlands förbund organiserar gemensamt evenemanget: Framtiden för hållbart fiske i Skärgårdshavet. Dagen är indelad i två delar:   Läs mer

Interaktionsforum för havsbaserad vindkraft, avslutande webbinariet

Inbujdan   Varmt välkommen till webbinariet!  Miljöministeriet och Samordningsgruppen för havsplanering bjuder in maritima operatörer och andra intressentgrupper till det avslutande webbinariet i Interaktionsforum för havsbaserad vindkraft den 11.12.2023 kl. 14-15.   Under evenemanget kommer vi att lära oss om interaktionsmodellen som utvecklats för havsplanering och lärdomarna när det gäller samordning av marin energi, och i synnerhet havsbaserad vindkraft, med andra marina aktiviteter i Finlands havsområden.  Anmäl dig till evenemangen sist den 10.12. genom att klicka på den här länken  Inbjudan får gärna vidarebefordras.  Program för evenemanget:   14:00 Välkommen – Tiina Tihlman, miljöministeriet  Läs mer

Bottniska viken i en föränderlig miljö

Bottniska viken står nu inför ett aldrig tidigare skådat tryck från många håll. Den eskalerande geopolitiska situationen och mildring av klimatförändringarna har ökat det Läs mer

Havsplanering och naturinkluderande planering 

Låt oss ännu i november återvända till sommarstämningen för en stund. eMSP NBSR projektets nationella workshop om naturinkluderande havsplanering hölls den 16 juni 2023 Läs mer

Delta i undersökning som utreder förändringar orsakade av havsbaserad vindkraft

Internetundersökning utreder de sociala och kulturella konsekvenserna av havsbaserad vindkraft på kust- och skärgårdssamhällen i Finland. Enkäten är en del av en studie som Läs mer

Nu händer det! – Välj var du vill göra skillnad bland höstens evenemang om havsplanering.

Interaktionsforum för havsplanering för alla marina intressenter Miljöministeriet och havsplaneringens samordningsgrupp bjuder in havets aktörer och andra experter för att diskutera utvecklingslandskapet för havsenergi, Läs mer

Gör din röst hörd och delta i undersökningen av viktiga områden i Östersjön

Gör din röst hörd och delta i en undersökning för att identifiera viktiga platser i Östersjön Det finns många sätt att påverka hur havsbaserad Läs mer

Regionala interaktionsforumen för havsplanering

Välkommen till de regionala interaktionsforumen för havsplanering, Miljöministeriet och samordningsgruppen för havsplanering bjuder in marina aktörer och intressenter för att diskutera integreringen av havsbaserad Läs mer