Nu händer det! – Välj var du vill göra skillnad bland höstens evenemang om havsplanering.

Interaktionsforum för havsplanering för alla marina intressenter

Miljöministeriet och havsplaneringens samordningsgrupp bjuder in havets aktörer och andra experter för att diskutera utvecklingslandskapet för havsenergi, i synnerhet havsbaserad vindkraft, och dess inverkan på andra aktörer på havsområdet. Evenemangen kommer att äga rum i finska kuststäder och på distans.

Evenemangen organiseras enligt följande:

Finska vikens planeringsområde: Kotka 9.10. 9.00-12.00
Skärgårdshavet och södra Bottenhavet planeringsområde: Raumo 13.10. 9.00-12.00
Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenvikens planeringsområde:

  • Vasa 31.10. kl. 9.00-12.00
  • Uleåborg 8.11. kl. 9.00-12.00
  • Torneå 9.11. kl. 9.00-12.00

Anmäl dig till evenemangen via denna länk.
(Du kan välja ett eller flera evenemang beroende på i vilken region du eller den organisation du representerar är verksam).

Syftet med Interaktionsforum för havsplanering är att diskutera läget, mål och åtgärder för utvecklingen av havsbaserad vindkraft och annan havsbaserad energi, samt utmaningar och möjligheter för samordningen av havsbaserade aktiviteter.

Oavsett om du deltar i workshopparna eller inte ber vi dig att fylla i frågeformuläret om samutveckling av samlokalisering av havsbaserad vindkraft. Du hittar frågeformuläret via den här länken – det tar ca 10 minuter att fylla i!

 

Är du projektutvecklare eller expert på havsbaserad vindkraft? Är du fiskare eller expert på fiske eller fiske (inklusive vandringsfisk)? Regional planerare? Expert på tillstånd för marina aktiviteter DESSA WORKSHOPS ÄR FÖR DIG, KOM MED!

 

Bottniska viken i en föränderlig miljö – att förena fiske (inklusive vandringsfisk) och fiske och utveckling av havsbaserad vindkraft.

Lapplands förbund, Norra Österbottens förbund, Österbottens förbund, Satakunta förbund och Egentliga Finlands förbund bjuder in yrkesfiskare och deras representanter, utvecklare av havsbaserad vindkraft och regionala planerare för att diskutera framtiden för fisket och fiskeindustrin i Bottniska viken i en föränderlig miljö. Viktiga ämnen kommer att omfatta sammanjämkning av fiske (inklusive vandringsfisk) och fiske och utveckling av havsbaserad vindkraft samt framtida anpassningsbehov till klimatförändringar.

  • 13.10.2023 Kulturhuset Poselli, Nortamonkatu 12, Raumo, kl. 13.00-16.00, anmälningslänk.
  • 31.10.2023 Alma Community College, Raastuvankatu 31, Vaasa, 13.00-16.00, anmälningslänk.
  • 8.11.2023 Technopolis Silfvan, Yrttipellontie 1, Uleåborg, kl. 13.00-16.00, anmälningslänk.
  • 9.11.2023 Park Hotel Tornio, Itäranta 4, Tornio, kl. 13.00-16.00, anmälningslänk.

Finska viken i en föränderlig miljö – klimatförändringens effekter på fisk och fisket

Nylands och Kymmenedalens förbund inbjuder yrkesfiskare och deras representanter samt regionala planerare att diskutera Finska vikens framtida fiske och fiskerinäringen i en föränderlig miljö. Huvudämnena kommer att vara klimatförändringens effekter på fisket och fiskets framtida behov av anpassning till klimatförändringen.

  • Evenemanget äger rum den 13.11.2023 kl. 13.00 – 16.00 i Borgå, mötesrum Linsén i Stora kulturhuset (Piispankatu 28), registreringslänk.

(Observera att det i början av 2024 ordnas ett separat evenemang för fiskare i Skärgårdshavet om klimatförändringens inverkan på fisket och fiskerinäringen. Mer information kommer senare).

Workshop om marin multianvändning (MariPark) och havsplanering 10.10.2023

Syftet med denna nationella workshop är att identifiera sätt på vilka havsplanering och marina multianvändningsområden kan bidra till god marin miljöstatus och en hållbar blå ekonomi. Utgångspunkten för workshopen är tillämpningen av MariPark-konceptet för mångsidig användning i finska havsområden.  Viktiga teman under dagen kommer att omfatta ett förvaltat utvecklingsmönster för den marina miljön, synergier mellan sektorer, främjande av god ekologisk tillstånd i havet och kopplingen mellan flera användningsområden och målen för den europeiska gröna given.

Tid: Tisdag 10.10.2023, kl. 9.30-16.00

Plats: Evenemangssalen Bank, Unionsgatan 20, 00130 Helsingfors, Finland

Preliminärt program (på finska). Klicka här för att registrera dig. Vänligen observera! Evenemanget kommer att hållas på finska. Antalet deltagare är begränsat.

För att friska upp minnet kan du titta på resultaten (rapporter och videor) från de tidigare nationella workshopparna i samma serie:

Lansering av det marina nätverket 2.10.2023

Det marina nätverket för samman aktörer som arbetar med bevarande och restaurering av marin natur och havsplanering, och främjar därmed samarbete och nätverkande mellan marina aktörer. Det gemensamma målet är att mainstreama marin biologisk mångfald.

Det marina nätverket lanserades på världshavsdagen den 8 juni 2023 i en gemensam digital arbetsplattform och kommer att fortsätta med efterföljande möten.

Lanseringswebbinariet för det marina nätverket äger rum den 2 oktober kl. 10.00-11.30. Registrera dig för det marina nätverket först och sedan kan du anmäla dig till det inledande webbinariet. Senare under hösten, den 17 november, kommer den första nätverksworkshopen att hållas i Helsingfors. Alla medlemmar i det marina nätverket kommer att få en inbjudan till evenemanget.

Du kan anmäla dig till det marina nätverket genom att klicka på den här länken!

 

Delta i undersökningen av viktiga områden i Östersjön

Utöver workshopparna finns det nu många sätt att bidra till att havsbaserad vindkraft beaktas i den havsplanering som görs. Finlands miljöcentrals forskningsprojekt ”Merituulivoiman kehittäminen Suomen merialueilla”  kartlägger viktiga ekosystemtjänster i finska havsområden och identifierar områden som är gynnsamma för havsbaserad vindkraft.

Var tror du att de mest värdefulla områdena i Östersjön finns? Vad gör dem speciella och värdefulla? Syftet med undersökningen är att ta reda på var fördelarna och värdena med den marina naturen finns ur medborgarnas synvinkel. Alla hav- och kustintressenter är välkomna att delta i undersökningen. Genom att svara kan du bidra till det framtida bevarandet av viktiga platser eller landskap och förhindra potentiella konflikter om marin användning. Undersökningen är öppen från den 11 september till den 15 oktober 2023.

Klicka här för att delta: https://mpt.link/merikysely (enkäten finns på finska, svenska och engelska)

 

Har du fortfarande kraft? I början av 2024 hålls en fjärrdemo av karttjänsten som förbereds av projektet ”Merituulivoiman tilanne- ja kehityskuva” för alla intresserade parter. Mer information och en anmälningslänk kommer att finnas tillgänglig i slutet av 2023 på webbplatsen merialuesuunnittelu.fi.

Projektet genomförs av Sitowise. Projektet kommer att förbereda framtidsscenarier för havsbaserad vindkraft för 2035, 2040 och 2050, som kommer att användas i havsplanering och kommer att vara öppet tillgängliga och användbara för alla.