Video – Havsplanering och Marin energiproduktion

En nationell workshop om havsplanering och marin energiproduktion organiserades i Vasa den 14 december 2022. Följande video sammanfattar dagens läge i Finland inom temat. Du kan förändra undertexternas språk (fi, sve, eng) från videoinställningarna.  

Läs mer om workshop: Främjande av havsbaserad energiproduktion i Finland genom havsplanering

Presentationer som ges på workshopen:

Merellinen energiantuotanto merialuesuunnittelussa ja -suunnitelmissa Ann Holm, Anne Nummela, Lotta Vuorinen

Merituulivoiman kehityskuva ja innovaatiot Toni Sulameri, Suomen Hyötytuuli Oy

Vihreän vedyn mahdollisuudet merenkulussa Jyrki Mikkola, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Merellisen energiantuotannon tukeminen – huutokauppamallia ja siirtotarpeita Johanna Leinonen, Metsähallitus

Merellisen energiantuotannon tulevaisuudennäkymät Outi Vilén, Työ- ja elinkeinoministeriö

Sunnanvind – Rajat ylittävää merienergiaa Ahvenanmaalta, Ralf Häggblom, Ålands Landskapsregering

 

Workshopen är en del av projektet eMSP NBSR. Projektet sammanför havsplaneringsmyndigheter i Östersjön och Nordsjön i syfte att föra en gränsöverskridande och sektorsövergripande dialog. Workshopen ingår i helheten Sustainable Blue Economy som leds av belgiska De Blauwe Cluster. eMSP NBSR-projektets webbplats för Sustainable Blue Economy:, https://www.emspproject.eu/project-activities/community-of-practice/sustainable-blue-economy/