Maritime Spatial Planning & Marine Energy

The national workshop on Maritime Spatial Planning and Marine Energy was held in Vaasa on 14 December 2022. Experts and developers in the areas of maritime spatial planning, energy production and other experts and developers in marine sectors attended the workshop.

A video of the workshop was prepared, the subtitles EN, SV and FI can be turned on from the Settings menu. Click the image:

The presentations are available:

Merellinen energiantuotanto merialuesuunnittelussa ja -suunnitelmissa Ann Holm, Anne Nummela, Lotta Vuorinen

Merituulivoiman kehityskuva ja innovaatiot Toni Sulameri, Suomen Hyötytuuli Oy

Vihreän vedyn mahdollisuudet merenkulussa Jyrki Mikkola, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Merellisen energiantuotannon tukeminen – huutokauppamallia ja siirtotarpeita Johanna Leinonen, Metsähallitus

Merellisen energiantuotannon tulevaisuudennäkymät Outi Vilén, Työ- ja elinkeinoministeriö

Sunnanvind – Rajat ylittävää merienergiaa Ahvenanmaalta, Ralf Häggblom, Ålands Landskapsregering

The workshop is eMSP NBSR project activity. The project brings together maritime spatial planning authorities and other experts in the Baltic Sea and the North Sea with the aim of a cross-border and cross-sectoral dialogue. Website of the Sustainable Blue Economy work package: https://www.emspproject.eu/project-activities/community-of-practice/sustainable-blue-economy/