Utkastet till havsplan 2030 var framlagt 18.5-17.6.2020.