Havsplanering och marin livsmedelsproduktion

Den nationella workshop om Havsplanering och Marin livsmedelsproduktion hölls den 23 augusti 2022 i Forum Marinum i Åbo. Sakkunniga och utvecklare inom havsplanering, fiske, fiskodling och annat vattenbruk deltog i evenemanget.

Det var den första tematräffen i den andra havsplaneringsomgången. Målet med workshopen var att identifiera och främja olika sätt att stödja marin livsmedelsproduktion genom havsplanering. Se workshopens sammanfattning: Rapport om marin livsmedelsproduktion i Finland genom havsplanering_23.8.2022

En video av workshopen var gjort, undertexterna FI, SV och EN kan slås på från menyn Inställningar. Klicka på bilden.

Presentationer som ges på workshopen:

Merellisen ruoantuotannon strategiset tavoitteet, Orian Bondestam maa- ja metsätalousministeriö

Merellinen ruoantuotanto merialuesuunnittelussa ja -suunnitelmassa, Olli Rönkä, Timo Juvonen ja Kaarina Rautio

Kalankasvatuksen kehitysnäkymistä ja Kalankasvatuksen yrittäjänäkökulmia, Sami Suominen ja Irja Skytén-Suominen, Lännenpuolen Lohi Oy

Merilevän hyödyntämisen ja kasvattamisen haasteet ja innovaatiot Suomessa, Heikki Heiskanen, Origin by Ocean Oy

Nordic perspectives on the development of macroalgal aquaculture, Kristian Spilling, SYKE

Merilevän ja kalankasvatuksen yhdistämismahdollisuudet?Kirsi Kostamo, SYKE

 

Workshopen är en del av projektet eMSP NBSR. Projektet sammanför havsplaneringsmyndigheter i Östersjön och Nordsjön i syfte att föra en gränsöverskridande och sektorsövergripande dialog. Workshopen ingår i helheten Sustainable Blue Economy som leds av belgiska De Blauwe Cluster. eMSP NBSR-projektets webbplats för Sustainable Blue Economy:, https://www.emspproject.eu/project-activities/community-of-practice/sustainable-blue-economy/