Nyt tapahtuu! – Valitse itsellesi vaikuttamisen paikat merialuesuunnittelun syksyn tapahtumista.

Merialuesuunnittelun vuorovaikutusfoorumit kaikille merellisille toimijoille

Ympäristöministeriö ja Merialuesuunnittelun koordinaatioryhmä kutsuvat merellisiä sidosryhmiä ja muita asiantuntijoita keskustelemaan merellisen energiantuotannon ja erityisesti merituulivoiman kehityskuvasta ja sen vaikutuksista muihin merellisiin toimijoihin. Tilaisuudet järjestetään Suomen rannikkokaupungeissa ja etäyhteyksin.

Tilaisuudet järjestetään seuraavasti:

  • Suomenlahden suunnittelualue: Kotka 9.10. klo 9.00–12.00
  • Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualue: Rauma 13.10. klo 9.00–12.00
  • Pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja Perämeren suunnittelualue:
    • Vaasa 31.10. klo 9.00–12.00
    • Oulu 8.11. klo 9.00–12.00
    • Tornio 9.11. klo 9.00–12.00

Ilmoittaudu tilaisuuksiin tästä linkistä.
(Voit valita yhden tai useamman tilaisuuden sen mukaan, millä alueella itse tai edustamasi taho toimii.)

Merialuesuunnittelun vuorovaikutusfoorumeiden tavoitteena on pureutua merituulivoiman ja muun merellisen energiantuotannon kehittämisen tilannekuvaan, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sekä merellisten toimintojen yhteensovittamisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Osallistut työpajoihin tai et, niin käy kuitenkin vastaamassa kyselyyn merituulivoiman sijoittumisen yhteiskehittämisestä. Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä – Vastaaminen kestää arviolta 10 min!

Oletko merituulivoiman hankekehittäjä tai asiantuntija? Kalastaja, kalastuksen tai kalaston (ml. vaelluskalat) asiantuntija? Aluesuunnittelija? Merellisten toimintojen luvituksen asiantuntija? NÄMÄ TYÖPAJAT OVAT TEILLE, TULKAA MUKAAN!

 

Pohjanlahti muuttuvassa toimintaympäristössä – kalaston (ml. vaelluskalat) ja kalastuksen sekä merituulivoiman kehityskuvan yhteensovittaminen 

Lapin liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto, Satakuntaliitto ja Varsinais-Suomen liitto kutsuvat ammattikalastajat ja heidän edustajansa, merituulivoimakehittäjät sekä alueen suunnittelijat yhteen keskustelemaan Pohjanlahden kalastosta ja kalastuselinkeinojen tulevaisuudesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Keskeisiä aiheita ovat kalaston (ml. vaelluskalat) ja kalastuksen sekä merituulivoiman kehityskuvan yhteensovittaminen sekä ilmastonmuutokseen liittyvät tulevaisuuden sopeutumistarpeet.

Suomenlahti muuttuvassa toimintaympäristössä – ilmastonmuutoksen vaikutukset kalastoon ja kalastukseen

Uudenmaan ja Kymenlaakson liitot kutsuvat ammattikalastajat ja heidän edustajansa sekä alueen suunnittelijat yhteen keskustelemaan Suomenlahden kalastosta ja kalastuselinkeinojen tulevaisuudesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Keskeisenä aiheena ovat ilmastonmuutoksen vaikutukset kalastoon sekä kalastuksen ilmastonmuutokseen liittyvät tulevaisuuden sopeutumistarpeet.

  • Tapahtuma järjestetään ma 13.11.2023 klo 13.00 – 16.00 Porvoossa, Kokoustila Linsén Kulttuuritalo Grandissa, (Piispankatu 28), ilmoittautumislinkki.

(Huomaa, että Saaristomeren kalastajille järjestetään oma tilaisuus ilmastonmuutoksen vaikutuksista kalastoon ja kalastukseen vuoden 2024 alkupuolella. Lisäinfoa tulee myöhemmin.)

Merellinen monikäyttö (MariPark) ja merialuesuunnittelu -työpaja 10.10.2023

Tämän kansallisen työpajan tavoitteena on tunnistaa merialuesuunnittelun ja merellisten monikäyttöalueiden keinoja edistää meriympäristön hyvää tilaa ja kestävää sinistä taloutta. Työskentelyn lähtökohtana on monikäyttöön perustuvan MariPark-konseptin soveltaminen Suomen merialueilla.  Keskeisiä teemoja päivän aikana ovat merellisen toimiympäristön hallittu kehityskuva, toimialojen väliset synergiat, meriluonnon hyvän tilan edistäminen sekä monikäytön yhteys Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin.

Aika: tiistai 10.10.2023 klo 9.30–16.00

Paikka: Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki

Työpajan ohjelma. Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä. Huom! Osallistujien määrä on rajallinen.

 

Muistin virkistykseksi voit perehtyä samana sarjan aiempien kansallisten työpajojen tuloksiin (raportit ja videot):

Meriverkon Aloituswebinaari 2.10.2023

Meriverkko tuo yhteen meriluonnon suojelun ja ennallistamisen sekä merialuesuunnittelun toimijat, ja edistää siten meritoimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Yhteisenä tavoitteena on meriluonnon monimuotoisuuden valtavirtaistaminen.

Meriverkon toiminta käynnistyi maailman merien päivänä 8.6.2023 yhteisessä digitaalisessa työtilassa ja jatkuu myöhemmin tapaamisilla.

Meriverkon aloituswebinaari järjestetään ma 2.10. klo 10.00–11.30. Ilmoittaudu ensin mukaan Meriverkkoon ja sen jälkeen voit ilmoittautua mukaan aloituswebinaarin. Myöhemmin syksyllä, 17.11. Helsingissä pidetään ensimmäinen lähitilaisuus, Meriverkon verkostoitumistyöpaja. Kaikki Meriverkon jäsenet saavat kutsun tilaisuuteen.

Mukaan Meriverkkoon voit ilmoittautua tästä linkistä!

 

Osallistu Itämeren merkityksellisiä paikkoja kartoittavaan kyselyyn

Merituulivoiman huomiointiin merialuesuunnittelussa voi vaikuttaa nyt monin tavoin työpajojen lisäksi. Suomen ympäristökeskuksen Merituulivoiman kehittäminen Suomen merialueilla -tutkimushankkeessa kartoitetaan Suomen merialueilta tärkeitä ekosysteemipalveluja ja selvitetään merituulivoimalle suotuisia alueita.

Missä sijaitsevat mielestäsi Itämeren arvokkaimmat kohteet? Mikä tekee niistä erityisen ja arvokkaan? Kyselyn tavoitteena on selvittää, missä meriluonnon tarjoamat hyödyt ja arvot sijaitsevat kansalaisten näkökulmasta. Kaikki meren ja rannikon toimijaryhmät ovat tervetulleita osallistumaan kyselyyn. Vastaamalla voit vaikuttaa merkityksellisten paikkojen tai maisemien säilymiseen tulevaisuudessa, ja ehkäistä mahdollisia merenkäytön ristiriitoja. Kysely on avoinna 11.9. – 15.10.2023.

Osallistu tästä linkistä: https://mpt.link/merikysely (kysely on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi)

 

Vieläkö on virtaa? Alkuvuodesta 2024 järjestetään etätilaisuutena Merituulivoiman tilanne- ja kehityskuva -hankkeessa valmisteltavan karttapalvelun esittely kaikille kiinnostuneille. Lisätietoa ja ilmoittautumislinkki tulevat loppuvuoden 2023 aikana merialuesuunnittelu.fi -sivulle.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Sitowise. Hankkeessa valmistellaan merituulivoiman tulevaisuusskenaariot vuosille 2035, 2040 ja 2050. Tuloksia käytetään merialuesuunnittelussa, ja lisäksi tulokset ovat kaikkien avoimesti tarkasteltavissa ja hyödynnettävissä.