Havsplanering och naturinkluderande planering 

Låt oss ännu i november återvända till sommarstämningen för en stund. eMSP NBSR projektets nationella workshop om naturinkluderande havsplanering hölls den 16 juni 2023 i Helsingfors. Deltagarna var havsplanerare, experter på marin natur och olika marina branscher. 

Evenemanget var en del av projektets nationella workshop för hållbar blå ekonomi, som tidigare har fokuserat på marin livsmedels- och energiproduktion. Vid mötet i juni diskuterades skydd av marin mångfald, bevarandemål och sätt att främja en blå ekonomi som tar hänsyn till den marina miljön. Se sammanfattningen av workshopen: Rapport över workshoppen Havsplanering med beaktande av naturen

En video av workshopen förbereddes, med undertexter på FI, SV och EN tillgängliga i menyn Inställningar. Klicka på bilden. 

Presentationer som ges på workshopen:

Luonto merialuesuunnittelussa ja -suunnitelmissa, Frank Hering, Ann Holm, Timo Juvonen

Meriluonnon suojelu ja ennallistaminen yhteistyössä sektorirajat ylittäen, Penina Blankett, ympäristöministeriö

Kalastus ekosysteemipalveluiden tuottajana, Jari Setälä, Luonnonvarakeskus

Merilevän kasvatusta ja tuulivoimaa – ensimmäinen suomalainen merellinen monikäyttöalue? Magnus Hanstén, Nemo Seafarms – Joel Lindholm, Under Ytan – Patrick Lees, Malin Sjöblom, OX2

Workshopen är en del av projektet eMSP NBSR. Projektet sammanför havsplaneringsmyndigheter i Östersjön och Nordsjön i syfte att föra en gränsöverskridande och sektorsövergripande dialog. Workshopen ingår i helheten Sustainable Blue Economy som leds av belgiska De Blauwe Cluster. eMSP NBSR-projektets webbplats för Sustainable Blue Economy: https://www.emspproject.eu/project-activities/community-of-practice/sustainable-blue-economy/