MSP ja Luonnon huomioiva suunnittelu

Palatkaamme hetkeksi kesäisiin tunnelmiin vielä näin marraskuussa. eMSP NBSR-hankkeen kansallinen luonnon huomioiva merialuesuunnittelu -työpaja järjestettiin 16.6.2023 Helsingissä. Osallistujajoukko koostui merialuesuunnittelijoista, meriluonnon ja eri merellisten alojen asiantuntijoista.

Tilaisuus oli osa hankkeen kestävän sinisen talouden kansallista työpajakokonaisuutta, jonka aikaisemmissa tapaamisissa on käsitelty merellistä ruoan- ja energiantuotantoa. Kesäkuun tapaamisessa keskusteltiin meriluonnon monimuotoisuuden turvaamisesta, suojelutavoitteista ja tavoista edistää sinistä taloutta meriluonto huomioiden. Tutustu työpajan yhteenvetoon: Luonnon huomioiva merialuesuunnittelu -työpajaraportti

Työpajatyöskentelystä valmisteltiin video, tekstitykset FI, SV ja EN saat päälle Asetukset-valikosta. Videon on tuottanut Elias Koskinen.

 

Työpajassa pidettyjä esityksiä:

Luonto merialuesuunnittelussa ja -suunnitelmissa, Frank Hering, Ann Holm, Timo Juvonen

Meriluonnon suojelu ja ennallistaminen yhteistyössä sektorirajat ylittäen, Penina Blankett, ympäristöministeriö

Kalastus ekosysteemipalveluiden tuottajana, Jari Setälä, Luonnonvarakeskus

Merilevän kasvatusta ja tuulivoimaa – ensimmäinen suomalainen merellinen monikäyttöalue? Magnus Hanstén, Nemo Seafarms – Joel Lindholm, Under Ytan – Patrick Lees, Malin Sjöblom, OX2

Työpaja on osa eMSP NBSR -hanketta. Kyseinen hanke yhdistää Itämeren ja Pohjanmeren merialuesuunnittelun viranomaiset ja tavoitteena on käydä rajat ja sektorit ylittävää vuoropuhelua. Työpaja kuuluu belgialaisten vetämään kokonaisuuteen Sustainable Blue Economy, https://www.emspproject.eu/project-activities/community-of-practice/sustainable-blue-economy/