Skärgårdshavet i en föränderlig miljö

Skärgårdshavets Fiskeleader, samordningsgruppen för havsplanering och Egentliga Finlands förbund organiserar gemensamt evenemanget: Framtiden för hållbart fiske i Skärgårdshavet. Dagen är indelad i två delar:  

Morgonpasset riktar sig till kommunala myndigheter och beslutsfattare och kommer att fokusera på fiskerisektorn i Skärgårdshavet och dess utvecklingsutsikter.  

Eftermiddagen riktar sig till yrkesfiskare och deras representanter, kommunala myndigheter och områdesplanerare. Eftermiddagen kommer att fokusera på framtiden för hållbart fiske i Skärgårdshavet: vilka frågor bör beaktas i framtiden för att säkerställa en hållbar livsmedelsproduktion och hur dessa frågor kan främjas, bland annat genom planering.  

Evenemanget är tvåspråkigt.  

Alla deltagare på förmiddagen och/eller eftermiddagen bjuds på lunch mellan kl. 12.00 och 13.00. Lunchen betalas av arrangörerna. 

Evenemanget ordnas fredagen den 16.2.2024 kl. 9.30-16.00 i Nådendal, Mötesrum Classroom, Naantali Spa & Hotel (Matkailijantie 2, 21100 Nådendal).  

Syftet med morgonsessionen är att klargöra den nuvarande situationen och utvecklingen av fisket i Skärgårdshavet för kommunala beslutsfattare och kommunala myndigheter för att säkerställa att lokal fisk finns tillgänglig även i framtiden. Evenemanget kommer att beskriva profilen av dagens yrkesfiskare och fångstvägen från fälla till bord. Den nuvarande situationen jämförs med det förflutna och en helhetsbild skapas av den framtida fiskerinäringen i Skärgårdshavet och dess hotbilder.   

Målet med eftermiddagen är att skapa en övergripande bild av fisket som en del av en hållbar marin livsmedelsproduktion, utan att glömma bort fiskets roll för att uppnå en god miljöstatus och för att stödja den nationella försörjningstryggheten. Evenemanget kommer att söka svar och konkreta förslag till utveckling av den information som presenteras under morgonsessionen. Hur kan man ta itu med de utmaningar som fisket står inför och stödja regionala styrkor? Hur kan dessa förändras i framtiden? Vad bör göras för att säkerställa fortsatt fiske i regionen? Hur kommer klimatförändringarna att påverka fisket och därmed det kommersiella fiskets framtida anpassningsbehov? Hur kan planering, särskilt havsplanering, bidra till den marina verksamhetsmiljön och stödja utvecklingen av fisket?  

För mer information, vänligen kontakta Maria Saarinen, Skärgårshavets Fiskeleader, maria.saarinen@sameboat.fi och Vesa Arki, Samordningsgruppen för havsplanering (MPS-GREEN-projektet), vesa.arki@varsinais-suomi.fi.