Saaristomeri muuttuvassa toimintaympäristössä: Kestävän kalastuksen tulevaisuus Saaristomerellä

Saaristomeren Kalaleader, Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatio sekä Varsinais-Suomen liitto järjestävät yhteisen tapahtuman Saaristomeri muuttuvassa toimintaympäristössä: Kestävän kalastuksen tulevaisuus Saaristomerellä. Päivä on jaettu kahteen osioon: 

  • Aamupäivä on suunnattu kuntien viranomaisille sekä kuntapäättäjille ja tällöin syvennytään Saaristomeren kalatalouteen ja sen kehitysnäkymiin. 
  • Iltapäivä on suunnattu ammattikalastajille sekä heidän edustajilleen, kuntaviranomaisille ja aluesuunnittelijoille. Tällöin keskitytään kestävän kalastuksen tulevaisuuteen Saaristomerellä: mitä asioita tulisi tulevaisuudessa huomioida kestävän ruoantuotannon turvaamiseksi ja miten näitä asioita voitaisiin edistää muun muassa suunnittelun keinoin. 

Tapahtuma on kaksikielinen. 

Kaikki aamu- ja/tai iltapäivän osallistujat ovat tervetulleita lounaalle klo 12.00 – 13.00. Tapahtuman järjestäjät kustantavat lounaan. 

Tapahtuma järjestetään perjantaina 16.2.2024 klo 9.30 – 16.00 Naantalissa, Kokoustila Classroom, Naantalin Kylpylä (Matkailijantie 2, 21100 Naantali) 

Aamupäivän tavoitteena on selkeyttää Saaristomeren kalatalouden nykytilannetta ja kehityskuvaa kuntapäättäjille sekä kuntaviranomaisille, jotta paikallista kalaa olisi tarjolla myös tulevaisuudessa. Tapahtumassa käydään läpi nykypäivän ammattikalastajien profiili sekä saaliin reitti pyydyksestä pöytään. Nykypäivän tilannetta verrataan menneeseen ja luodaan kuva tulevaisuuden kalastuselinkeinosta Saaristomerellä sekä sen uhista. 

Iltapäivän tavoitteena on luoda kokonaiskuvaa kalastuksesta osana kestävää merellistä ruoantuotantoa unohtamatta muun muassa kalastuksen roolia meriympäristön hyvän tilan saavuttamisessa ja kansallisen huoltovarmuuden tukemisessa. Tapahtumassa haetaan vastauksia ja konkreettisia kehitysehdotuksia aamupäivällä esitettyihin tietoihin. Miten ratkaista kalastuksen kohtaamat haasteet ja tukea alueellisia vahvuuksia? Miten nämä tulevat mahdollisesti muuttumaan tulevaisuudessa? Mitä tulisi tehdä, jotta voidaan taata kalastuksen jatkuminen alueella? Miten ilmastonmuutos vaikuttaa kalastoon ja täten ammattikalastuksen tulevaisuuden sopeutumistarpeisiin? Miten suunnittelu, erityisesti merialuesuunnittelu, voi edistää merellistä toimintaympäristöä ja tukea kalastuksen kehityskuvaa? 

Ilmoittautumaan pääset tästä!

Lisätietoja antavat Maria Saarinen, Saaristomeren Kalaleader, maria.saarinen@sameboat.fi ja Vesa Arki, Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatio (MPS-GREEN-hanke), vesa.arki@varsinais-suomi.fi.

 

MSP-GREEN project logo and EU funder logo