MSP och marina flerbruksområden

En nationell workshop om marint flerbruk och havsplanering hölls i Helsingfors i oktober 2023 som en del av eMSP NBSR-projektet. Workshopen var den fjärde och sista i en serie av nationella workshops om hållbar blå ekonomi. Temat för dagen var marina flerbruksområden, eller MariParks, där aktörer från olika maritima sektorer arbetar sida vid sida eller i samarbete och utnyttjar marina resurser på ett hållbart sätt. MariParks syftar till att främja hållbar blå ekonomi och en god miljöstatus i havet. MSP-samarbetsprojektet eMSP NBSR för Östersjön och Nordsjön har sett flerbruksområden som en lösning på det ständigt ökande trycket på haven.

Europeiska unionen ser havsplanering som ett viktigt instrument för att uppnå målen för den europeiska gröna given i marina områden. Målen omfattar bland annat att främja en hållbar marin livsmedelsproduktion, mildra klimatförändringarna samt skydda och återställa den marina biologiska mångfalden. Workshopen fokuserade på att utforska MariParks potential att bidra till målen i finska havsområden. Några andra ämnen som diskuterades under dagen var havsplanerings roll för att främja flerbruksområden, konceptets styrningsram och konkreta steg för att aktivt samordna verksamheten inom olika sektorer. Under 2024 kommer arbetet med marin flerbruk och dess kopplingar till målen för den europeiska gröna given att analyseras ytterligare genom MSP-GREEN-projektet.

Läs mer i rapporten från workshopen: Maritimt flerbruk och havsplanering

Du kan också få en inblick i workshopen och en introduktion till MariParks genom en video som producerades under dagen. Undertexterna FI, SV och EN finns tillgängliga i menyn Inställningar. Videon producerades av Elias Koskinen. 

Workshopen är en del av eMSP NBSR-projektet. Projektet sammanför myndigheter för havsplanering från Östersjö- och Nordsjöområdena i syfte att bygga upp en gränsöverskridande dialog. Workshopen är en del av det belgiskledda learning strand Hållbar blå ekonomi, https://www.emspproject.eu/project-activities/community-of-practice/sustainable-blue-economy/