MSP ja Merelliset monikäyttöalueet

eMSP NBSR -hankkeen kansallinen Merellinen monikäyttö ja merialuesuunnittelu -työpaja järjestettiin Helsingissä lokakuussa 2023. Työpaja oli neljäs ja viimeinen sarjassa hankkeen kestävän sinisen talouden työpajoja. Päivän teemana olivat MariParkit eli merelliset monikäyttöalueet, joissa eri merellisten sektoreiden toimijat työskentelevät rinnakkain tai yhteistyössä hyödyntäen merellisiä resursseja kestävällä tavalla. MariParkien tavoitteena on edistää kestävää sinistä taloutta ja meriluonnon hyvää tilaa. Itämeren ja Pohjanmeren yhteistyöhankkeessa on monikäyttöalueista kaavailtu ratkaisua meriin kohdistuviin alati kasvaviin paineisiin.

EU näkee merialuesuunnittelun keskeisenä instrumenttina Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa merialueilla. Tavoitteisiin lukeutuvat muun muassa kestävän merellisen ruoantuotannon edistäminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja meriluonnon suojelu sekä ennallistaminen. MariParkien potentiaalia tavoitteiden edistämisessä Suomen merialueilla tarkasteltiin työpajassa. Lisäksi keskustelussa olivat merialuesuunnittelun rooli monikäyttöalueiden edistämisessä, konseptin hallinnollinen kehys sekä käytännön konkreettiset toimet eri sektoreiden toimintojen aktiiviseksi yhteensovittamiseksi. Vuonna 2024 vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden ja MariParkien liittymäkohtien tarkastelua tullaan jatkamaan MSP-GREEN -hankkeen puitteissa.

Tutustu työpajan yhteenvetoon: Merellinen monikäyttö ja merialuesuunnittelu_raportti. Tilaisuudesta valmisteltiin myös video, josta pääset tutustumaan päivän tunnelmiin. Tekstitykset FI, SV ja EN saat päälle Asetukset-valikosta. Videon on tuottanut Elias Koskinen.

 

Voit myös lukea Satakuntaliiton merialuesuunnittelijan ja maakuntainsinöörin Anne Nummelan aikaisempia pohdintoja MariParkeista täällä.

Työpajassa pidettyjä esityksiä:

Merialuesuunnittelu ja -suunnitelma merellisen monikäytön mahdollistajana, Mari Pohja-Mykrä, Suomen merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori

Suomalainen MariPark – Case Eurajoki, Anne Erkkilä-Välimäki, Turun yliopisto

Työpaja on osa eMSP NBSR -hanketta. Kyseinen hanke yhdistää Itämeren ja Pohjanmeren merialuesuunnittelun viranomaiset ja tavoitteena on käydä rajat ja sektorit ylittävää vuoropuhelua. Työpaja kuuluu belgialaisten vetämään kokonaisuuteen Sustainable Blue Economy, https://www.emspproject.eu/project-activities/community-of-practice/sustainable-blue-economy/