Interaktionsforum för havsbaserad vindkraft, avslutande webbinariet

Inbujdan  

Varmt välkommen till webbinariet! 

Miljöministeriet och Samordningsgruppen för havsplanering bjuder in maritima operatörer och andra intressentgrupper till det avslutande webbinariet i Interaktionsforum för havsbaserad vindkraft den 11.12.2023 kl. 14-15.  

Under evenemanget kommer vi att lära oss om interaktionsmodellen som utvecklats för havsplanering och lärdomarna när det gäller samordning av marin energi, och i synnerhet havsbaserad vindkraft, med andra marina aktiviteter i Finlands havsområden. 

Anmäl dig till evenemangen sist den 10.12. genom att klicka på den här länken 

Inbjudan får gärna vidarebefordras. 

Program för evenemanget:  

14:00 Välkommen – Tiina Tihlman, miljöministeriet 

14:05 Interaktionsmodell och lärdomar – Gaia Consulting 

  • Varför organiserades interaktionsforumen?  
  • Hur interaktionen genomfördes – en modell för genomförandet av forumen 
  • Vad lärde man sig om havsbaserad vindkraft – de viktigaste resultaten från forumen 
  • Presentation av resultat och tid för frågor 

14:50 Sammanfattning och uppföljning – Heikki Saarento, Samordningsgruppen för havsplanering 

15:00 Avslutning av evenemanget 

Miljöministeriet och samordningsgruppen för havsplanering har organiserat en serie av sju interaktionsforum under 2023, vilket innehöll fem regionala evenemang i de finska kustregionerna under oktober och november och två nationella forum. En interaktionsmodel har utvecklats på Interaktionsforumen för dialog och samordning av olika intressen i havsbaserad planering nu och i framtiden.  

Projektet om interaktionsforumen om havsbaserad vindkraft genomförs av Gaia Consulting. För mer information, kontakta Miikka Hakkarainen miikka.hakkarainen@gov.fi från miljöministeriet samt Ulla Värre ulla.varre@gaia.fi och Emma Kuusela-Opas emma.kuusela-opas@gaia.fi från Gaia Consulting.  

 

Med vänlig hälsning,  

Tiina Tihlman, Miljöministeriet  

Heikki Saarento, samordningsgruppen för havsplanering