Delta i undersökning som utreder förändringar orsakade av havsbaserad vindkraft

Internetundersökning utreder de sociala och kulturella konsekvenserna av havsbaserad vindkraft på kust- och skärgårdssamhällen i Finland. Enkäten är en del av en studie som miljöministeriet har beställt vilken undersöker möjliga utvecklingsscenarier för havsbaserad vindkraft för åren 2035, 2040 och 2050. Enkäten är öppen fram till den 15 december.

Miljöministeriet kommer att beställa en helhetsöversikt av havsbaserade vindkraftsprojekt som planeras i det finska havsområdet och deras projektens möjliga utvecklingsmönster för åren 2035, 2040 och 2050.

”Många planerade projekt för havsbaserad vindkraft i Finlands ekonomiska zon och territorialvatten är på gång men helhetsbilden av läget och utvecklingen av havsbaserad vindkraft är ganska splittrad. Studien kommer att ge oss information om de synergier och konflikter som kan uppstå mellan olika utvecklingsprojekt och tillhörande industrier och andra maritima aktiviteter. Vi kommer också att kartlägga de sociala och kulturella konsekvenserna av den förväntade utvecklingen”, säger Miikka Hakkarainen, sakkunnig vid miljöministeriets enhet för den byggda miljön.

Svara och bidra – undersökningen pågår fram till 15.12.

Som en del av undersökningen kommer en frågeenkät att genomföras inriktat till kust- och skärgårdssamhällen. Enkäten kommer att ge värdefulla syner om hur lokalsamhällen förhåller sig till havsbaserade vindkraftsprojekt och hur projekten kan påverka människors levnadsförhållanden och livsstilar i framtiden till beslutsfattare som ansvarar för havsplaneringen i Finland och till Miljöministeriet.

Resultaten från enkäten kommer att användas i översikten som beställts av miljöministeriet och därmed i den finska havsplaneringsprocessen samt i uppdateringen av havsplanen.

Enkäten besvaras anonymt och riktar sig särskilt till kust- och skärgårdssamhällens invånare, semesterfirare, dem som använder området för rekreation. Enkäten är öppen från den 30 oktober till den 15 december 2023. Sitowise är konsult för undersökningen.

Tryck här för att svara på enkäten.

Mer information

Information om undersökningen:                    Havsplanering:
Miljöministeriet
Miikka Hakkarainen                                         Mari Pohja-Mykrä
miikka.hakkarainen@gov.fi                              mari.pohja-mykra@varsinais-suomi.fi
p. 029 525 0410                                              p. 041 550 8442

Mer information om enkäten:
Sitowise                                                           Sitowise
Risto Haverinen                                               Iida-Maria Seppä
risto.haverinen@sitowise.com                         iida-maria.seppa@sitowise.com
p. 044 427 9171                                              p. 040 841 4272