Osallistu Suomen merialueiden merituulivoimahankkeiden tuomia muutoksia kartoittavaan kyselyyn – Vielä ehtii!

Tässä kyselyssä kartoitetaan Suomen saaristo- ja rannikkoyhteisöjen näkemyksiä koskien Itämerelle suunniteltuja merituulivoimahankkeita. Kysely on osa ympäristöministeriön teettämää selvitystä, jossa tarkastellaan merituulivoiman mahdollisia kehityskuvia vuosiin 2035, 2040 ja 2050. Kysely on avoinna 15. joulukuuta asti. 

Ympäristöministeriö teettää kokonaistarkasteluselvityksen, joka pureutuu Suomen merialueelle suunniteltuihin merituulivoimahankkeisiin ja niiden mahdollisiin kehityskuviin vuosille 2035, 2040 ja 2050.  ”Suomen talousvyöhykkeelle ja aluevesille on suunnitteilla lukuisia merituulivoimahankkeita, mutta näkemys merituulivoiman tilanne- ja kehityskuvasta on melko hajanainen. Selvityksen avulla saamme tietoa siitä, millaisia synergioita ja toisaalta konflikteja eri kehityskulut voivat tuottaa merituulivoiman ja siihen kytkeytyvien toimialojen välillä, sekä muiden merellisten toimintojen välillä. Lisäksi kartoitamme odotettujen kehityskulkujen sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia”, kertoo asiantuntija Miikka Hakkarainen ympäristöministeriöministeriön Alueidenkäyttö -yksiköstä.

Vastaa ja vaikuta – kyselyyn voi osallistua 15.12. asti!

Osana selvitystä toteutetaan kysely, joka on suunnattu erityisesti rannikko- ja saaristoyhteisöille. Kyselyn avulla Suomen merialuesuunnittelusta vastaavat rannikon maakuntien liitot sekä ympäristöministeriö saavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten paikalliset yhteisöt suhtautuvat nyt suunniteltuihin merituulivoimahankkeisiin ja millaisia muutoksia ne mahdollisesti tuovat tulevaisuudessa ihmisten elinoloihin ja elämäntapaan sekä elinympäristöön ja lähimaisemaan. Kyselyn avulla saatua kokemustietoa hyödynnetään ympäristöministeriön teettämässä kokonaistarkasteluselvityksessä ja siten Suomen merialuesuunnitteluprosessissa ja merialuesuunnitelman päivitystyössä.  

Kyselyyn vastataan nimettömästi, ja se on suunnattu erityisesti saaristo- ja rannikkoalueiden asukkaille, loma-asukkaille ja virkistyskäyttäjille. Kyselyyn voi vasta 30.10.–15.12.2023. Ympäristöministeriön selvitystyön konsulttikumppani on Sitowise. 

Merituulivoimarakentamisen tuomia muutoksia kartoittavaan kyselyyn pääset tästä linkistä.

Lisätiedot 

Lisätietoja selvityksestä:               Lisätietoja Suomen merialuesuunnittelusta:
Ympäristöministeriö                      Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatio
Miikka Hakkarainen                       Mari Pohja-Mykrä
miikka.hakkarainen@gov.fi            mari.pohja-mykra@varsinais-suomi.fi
p. 029 525 0410                             p. 041 550 8442 

 

Lisätietoja kyselystä:
Sitowise Oy                                      Sitowise Oy
Risto Haverinen                                Iida-Maria Seppä
risto.haverinen@sitowise.com          iida-maria.seppa@sitowise.com
p. 044 427 9171                                p. 040 841 4272