Aktuellt

Havsplaneringssamarbete mellan staterna kring Östersjön och Nordsjön

Finlands samordningsgrupp för havsplanering medverkar i ett gemensamt havsplaneringsprojekt för Östersjön och Nordsjön. Fokus för eMSP NBSR projektet ligger på att med hjälp av Läs mer

Arbetet med Forststyrelsens naturresursplan för havsområden inleds nästa år

Forststyrelsen förvaltar mer än hälften av Finlands territorialhav, cirka 2,8 miljoner hektar. Som stor områdesförvaltare har Forststyrelsen en betydande roll när det gäller att Läs mer

Havsplanen 1.0 – Slutseminarium 3.12.2021

Obs! Registreringen är stängdt.   Det är snart dags för samarbetsparterna att samlas för den första planeringsomgångens slutseminarium. Tid:     fre 3.12.2021 kl. 8.30–14.30 Läs mer

Internationell synlighet för Finlands havsplan

Finlands havsplan 2030 har presenterats internationellt efter inbjudan från IOC UNESCO. Planen har väckt intresse särskilt genom det regionala tillvägagångssättet och det faktum att Läs mer

Baltic MSP Forum den 1-2 juni 2021

Det fjärde Baltic MSP Forum ‘Delivering MSP – Interactions and Capacities Across All Levels’ kommer att äga rum den 1 – 2 juni 2021 Läs mer

Finlands havsplan 2030 har godkänts

MEDDELANDE 18.12.2020 (MBL 67 d § information om en godkänd havsplan) Finlands havsplan 2030 har godkänts Finlands havsplan 2030, som omfattar Finlands territorialvatten och Läs mer

Tillämpning av ekosystemansatsen i havsplanering – från teori till praktik

Med havsplanering kan den hållbara användningen av havsresurser öka genom att synergier och konflikter identifieras mellan olika sektorer och den mänskligaverksamheten anpassas till den Läs mer

Konsekvensbedömning av havsplan är färdigt

I dokumentet Konsekvensbedömning av havsplan granskas den strategiska havsplanens indirekta konsekvenser och effekt. Konsekvensbedömningen omfattar havsplanernas betydande indirekta konsekvenser inom de branscher som ska Läs mer

Det första Förslaget till Finlands havsplan är färdigt

Förslaget till Finlands havsplan har beretts utgående från yttranden och allmän feedback som inkommit angående utkastet till havsplan. Du kan ta del av Finlands Läs mer

Östersjön.fi är nu också pä engelska. MarineFinland.fi har öppnat!

Utforska information om Östersjön på engelska på MarineFinland.fi. Läs mer.