MSP Tidningen nu tillgänglig

MSP Tidningen har utarbetats i ett brett samarbete mellan havsplanerare och experter från de marina sektorerna.

Tidningen innehåller en läglig översikt över temana för havsplanering. Tidningscirkulationen är 1800 st. Den digitala lookalike-versionen är tillgänglig för alla.

Glad läsning!