Konsekvensbedömning av havsplan är färdigt

I dokumentet Konsekvensbedömning av havsplan granskas den strategiska havsplanens indirekta konsekvenser och effekt.

Konsekvensbedömningen omfattar havsplanernas betydande indirekta konsekvenser inom de branscher som ska beaktas i havsplaneringen. Utgångspunkten har varit att den förändring som genomförandet av havsplanen medför jämförs med ett nolläge där ingen plan finns. Granskningen har skett per planeringsområde.

Konsekvensbedömningarna har beaktat ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter samt förändringens riktning – positiv eller negativ – och hur betydande konsekvensen är.

I egenskap av strategiskt utvecklingsdokument kan havsplanen bara ha indirekta konsekvenser. Branschspecifika konsekvenser har granskats så att planens centrala innehåll – visionen, vägkartorna och planeringslösningarna – pejlats mot möjliga implementeringsprocesser och -effekter. Den samlade effekten syns på längre sik.

Du kan ta del av hur konsekvenserna bedömts i havsplanen. Här kan du ladda ned en rapport om konsekvensbedömningen av havsplanerna.