Merialuesuunnitelman vaikutusten arviointi on valmistunut

Valmisteltu Merialuesuunnitelman vaikutusten arviointi tarkastelee strategisen merialuesuunnitelman välillisiä vaikutuksia ja vaikuttavuuspolkuja.

Vaikutusten arviointi kattaa merialuesuunnitelmien merkittävät välilliset vaikutukset merialuesuunnittelussa huomioitavien toimialojen osalta. Vaikutusten arvioinnin lähtökohtana on tarkasteltu merialuesuunnitelman toteutumisen aiheuttamaa muutosta verrattuna tilanteeseen, jossa suunnitelmaa ei olisi. Tarkastelu on tehty suunnittelualueittain.

Vaikutusten arvioinnissa on otettu huomioon ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset näkökohdat. Tarkastelussa on huomioitu vaikutuksen suunta – onko muutos myönteinen vai kielteinen – ja vaikutuksen merkittävyys.

Strategisena kehittämisasiakirjana merialuesuunnitelman vaikutukset voivat olla ainoastaan välillisiä. Vaikuttavuuspolkutarkastelua toimialaan on tehty peilaamalla merialuesuunnitelman keskeistä sisältöä vision, tiekartan ja suunnitteluratkaisujen osalta mahdollisiin toimeenpaneviin prosesseihin ja toimeenpanon vaikutuksiin. Kokonaisvaikuttavuus nähdään pidemmällä aikavälillä.

Voit tutustua tarkemmin merialuesuunnitelman vaikutusten arviointiin ja ladata Merialuesuunnitelman vaikutusten arviointi -raportin.