Aktuellt

Personbyte inom koordinationen vid utgången av 2019

Mari Pohja-Mykrä började arbeta som koordinator för havsområdesplaneringen i Finland den 1 november 2019. Hon svarar för samordningen av samarbetet mellan kustlandskapen i Finland, Läs mer

Planområdenas målworkshoppar i november 2019

Syftet med workshopparna är att beskriva de sektorspecifika målen för planområdena och anpassa dem enligt målen i de andra sektorerna. Dessutom granskas placeringen av Läs mer

Tidtabell för höstens workshoppar

20.8. kl. 10:00–13:00, Helsingfors: Slutworkshop för havsplaneringens framtidsscenarioarbete 1.10. Helsingfors: Landsomfattande vision workshop för hållbar användning av havsområdena: Anmälning. Evenemang är fullt! Workshoppar för planeringåmrodenas målsättning 6.11. Läs mer

Slutworkshop för havsområdesplaneringens framtidsscenarioarbete

Havsområdesplaneringens nationell framtidsscenarioworkshop arrangeras 20.8. kl. 10 – 13 i Helsingfors (Alexandergatan 7, miljöministeriet). I workshopen dras samman slutsatserna från de scenarioarbeten som under Läs mer

Samråd av havsområdenas situationsbild och framtidsscenarier 10.4–10.5.2019

Havsplaneringens grund bildas av situationsbilden, som består av flera separata utredningar. På basis av situationsbilden har havsplanerarna under vårvintern med ledning av Capful Oy Läs mer

Regionala framtidsworkshoppar ordnas i april-juni

En nationell framtidsworkshop gällande havsplaneringen ordnades 3.4.2019 inom ramen för utarbetandet av ett framtida scenario för Finlands havsområde. Arbetet fortsätter i april-juni med regionala Läs mer

Havsomårdets framtida scenarier – workshop i Helsinki 3.4.2019

Miljöministeriet har startat utarbetandet av framtidsscenarier och bedömningen av konsekvenserna för havsplanerna. I detta sammanhang ordnas det en nationell heldagsworkshop, där de preliminära scenarion Läs mer

Situationsbilden för den blå ekonomin 2018 färdigställd – havsområdena har stor outnyttjad tillväxtpotential, den nationella målbilden är oklar

Enligt utredningen Situationsbilden för den blå ekonomin (Sinisen talouden tilannekuva) har Finland Östersjöområdets största potential för havsbaserad vindkraft, men endast en havsvindpark. Det finns Läs mer

Åsikter om havsplaner för Sverige begärs ända till 10.9.2018

Framläggningstiden för havsplanerna och miljöbedömningarna för Sverige har börjat. Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland har möjlighet att framföra sina åsikter om dessa. Åsikter Läs mer

Havplaneringens regionala start seminarium 29.5.2018 – Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet

Start seminarium för Skärgårdshavets och Södra bottenhavets planeringsområdet 29.5.2018 i Raumo. Seminariet var en del av ”Meremme tähden” -tillställning.
Program och presentationer nu till hands (på finska):