Havsomårdets framtida scenarier – workshop i Helsinki 3.4.2019

Miljöministeriet har startat utarbetandet av framtidsscenarier och bedömningen av konsekvenserna för havsplanerna. I detta sammanhang ordnas det en nationell heldagsworkshop, där de preliminära scenarion och konsekvenserna för havsområdens aktiviteter ska diskuteras.

Scenarierna ska behandla förändringarna i havsmiljön samt intressegruppernas behov och synpunkter gällande de finska havsområdenas framtida utveckling.

Den ansvariga konstultern för utvecklingen av framtidsscenarierna är Capful Ltd tillsammans med WSP Finland Ltd.

Programmet (på finska).