Havsomårdets framtida scenarier – workshop i Helsinki 3.4.2019

Miljöministeriet har startat utarbetandet av framtidsscenarier och bedömningen av konsekvenserna för havsplanerna. I detta sammanhang ordnas det en nationell heldagsworkshop, där de preliminära scenarion och konsekvenserna för havsområdens aktiviteter ska diskuteras.

Scenarierna ska behandla förändringarna i havsmiljön samt intressegruppernas behov och synpunkter gällande de finska havsområdenas framtida utveckling.

Den ansvariga konstultern för utvecklingen av framtidsscenarierna är Capful Ltd tillsammans med WSP Finland Ltd.
Programmet och instruktionerna för anmälningen publiceras närmare tillfället.