Planområdenas målworkshoppar i november 2019

Syftet med workshopparna är att beskriva de sektorspecifika målen för planområdena och anpassa dem enligt målen i de andra sektorerna. Dessutom granskas placeringen av olika funktioner i havsområdet med beaktande av det marina ekosystemet.

Workshopparna är en fortsättning på den riksomfattande visionsworkshoppen den 1 oktober samt på arbetet med framtidsscenarier.

På grund av att planområdena för Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken är så omfattande ordnas två workshoppar med identiskt innehåll.

Välkommen med att inverka på havsområdenas framtida användning!

Anmälning till planområdenas målworkshoppar:
6.11. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, Vaasa, Draama Sali, Kirjastonkatu 13
7.11. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, Oulu, Scandic Oulu Station, Kajaaninkatu 17
27.11. Finska Viken, Helsinki
28.11. Skärgårds Havet oc Södra Bottenhavet, Uusikaupunki