Samråd av havsområdenas situationsbild och framtidsscenarier 10.4–10.5.2019

Havsplaneringens grund bildas av situationsbilden, som består av flera separata utredningar. På basis av situationsbilden har havsplanerarna under vårvintern med ledning av Capful Oy tillsammans med intressentgrupper skisserat riksomfattande framtidsscenarier för havsområdena.

Respons rörande situationsbilden och scenarieutkasten kan ges mellan 10.4–10.5. Material och länkar till det digitala responsformuläret finns här.

Arbetet fortsätter i maj–juni med skissering av de regionala framtidsbilderna tillsammans med intressentgrupper. Framtidsscenarierna ger riktningen för upprättandet av havsplanerna. Tidtabeller och platser för regionala framtidsworkshops hittar du här.

I scenariearbetet försöker man fastställa de mest troliga framtidsbilderna och bedöma deras påverkningar. På så viss skapas en grund för havsplanernas definierade mål, vägkartor och områdesavgränsningar.

Havsplanerna är en vision av riktlinjerna för den framtida användningen av havsområdena, som utarbetats av landskapsförbunden vid Finlands kust under Ålands ledning tillsammans med intressentgrupper.