Merialueiden tilannekuva ja tulevaisuusskenaariot kuultavana 10.4.-10.5.2019

Merialuesuunnittelun perustan muodostaa tilannekuva, joka koostuu useista erillisistä selvityksistä. Tilannekuvan pohjalta merialuesuunnittelijat ovat luonnostelleet kevät-talven aikana Capful Oy:n johdolla yhdessä sidosryhmien kanssa valtakunnallisia merialueen tulevaisuusskenaarioita.

Tilannekuvaa ja skenaarioluonnoksia koskevaa palautetta voi antaa 10.4.-10.5. välisenä aikana. Materiaalit ja linkki digitaaliseen palautelomakkeeseen löytyy täältä.

Työ jatkuu touko-kesäkuussa alueellisten tulevaisuuskuvien luonnostelulla yhdessä sidosryhmien kanssa. Tulevaisuusskenaariot antavat suunnan merialuesuunnitelmien laatimiselle. Alueellisten tulevaisuustyöpajojen aikataulut ja paikat löydät täältä.

Skenaariotyössä pyritään määrittämään todennäköisimpiä tulevaisuuskuvia ja arvioimaan niiden vaikutuksia. Näin luodaan pohja merialuesuunnitelmissa määriteltäville tavoitteille, ”tiekartoille” ja aluerajauksille.

Merialuesuunnitelmat ovat Suomen rannikon maakuntien liittojen ja Ahvenanmaan johdolla yhdessä sidosryhmien kanssa muodostettava näkemys merialueen tulevan käytön suuntaviivoista.