Slutworkshop för havsområdesplaneringens framtidsscenarioarbete

Havsområdesplaneringens nationell framtidsscenarioworkshop arrangeras 20.8. kl. 10 – 13 i Helsingfors (Alexandergatan 7, miljöministeriet).

I workshopen dras samman slutsatserna från de scenarioarbeten som under våren förberetts tillsammans med intressegrupperna. Samtidigt förberedas nästa fasen i havsområdesplaneringen, där den önskade framtidsscenarion för havsområdena utarbetas.

Program.

Anmäl dig till workshopen.