Aktuellt

Det första Förslaget till Finlands havsplan är färdigt

Förslaget till Finlands havsplan har beretts utgående från yttranden och allmän feedback som inkommit angående utkastet till havsplan. Du kan ta del av Finlands Läs mer

Östersjön.fi är nu också pä engelska. MarineFinland.fi har öppnat!

Utforska information om Östersjön på engelska på MarineFinland.fi. Läs mer.

KUNGÖRELSE – Hörande om utkast till havsplan

Utkastet till havsplanen, som omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och följer markanvändnings- och bygglagen, är färdig. Utkastet till planen har utarbetats av kustlandskapsförbunden Läs mer

Utkastet till Finlands havsplan 2030 är färdigt och hörandet pågår – Ge respons!

Utkastet till havsplanen som omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon är färdig. Kustlandskapsförbunden har tillsammans berett tre utkast till havsplaner för följande planeringsområden: 1. Läs mer

Utkastet till havsområdets Vision 2050 är färdig

Havsplaneringens visionsarbete tillsammans med den omfattande skaran av intressentgrupper är på sluttampen och du har möjlighet att lämna respons om det färdigställda utkastet. Genom Läs mer

Hörande om utkastet till havsplan 18.5–17.6.2020

Utkastet till havsplan färdigställs, och framläggs i digital form för hörande på internet 18.5–17.6.2020. Mer utförlig information om planeutkastet och dess innehåll samt förfarandet Läs mer

Östersjön.fi – havsinformation samlad på en enda webbadress

Tänk om du kunde utforska information om Östersjön på en och samma webbplats? Nu kan du det! Webbplatsen Östersjön.fi, som öppnades den 2 april 2020, sammanställer Läs mer

Förutredning om muddermassor

Förutredningen Hållbara alternativ för deponering av muddermassor är klar. I förutredningen kartlades betydande muddringsbehov i klass I farledsområden och hamnar för handelssjöfart. I arbetet Läs mer

EMMA-arbetet till stöd för havsplanering är slutfört

Rapporten om Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer (EMMA-arbetet), beställd av samordningsgruppen för havsplanering, är nu klar. Syftet med arbetet är att stödja Finlands nationella Läs mer

Konsekvensbedömning av havsområdesplanerna bereds av Gaia Consulting Oy

Inom havsområdesplaneringen startar en konsekvensbedömning av planutkasten. Planer upprättas för tre planeringsområden: Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavets södra del samt Norra Bottenhavet, Kvarken och Läs mer