Förutredning om muddermassor

Förutredningen Hållbara alternativ för deponering av muddermassor är klar.

I förutredningen kartlades betydande muddringsbehov i klass I farledsområden och hamnar för handelssjöfart. I arbetet med att identifiera de mest lämpliga deponeringsplatserna beaktades kostnadseffektivitet men också skydd av den marina miljön.

Förutredningen ingår i havsplaneringens situationsbild, som används som underlag för att visa hur de marina branschernas (till exempel hamnarnas och sjöfartens) behov kommer att se ut i framtiden.

Rapport: Förutredning om muddermassor (på Finska)