Esiselvitys ruoppausmassoista

Ruoppausmassojen kestävät läjitysvaihtoehdot -esiselvitys on valmistunut!

Työssä kartoitettiin merkittäviä ruoppaustarpeita kauppamerenkulun l-luokan väyläalueilla ja satamissa. Sopivimpien läjityspaikkojen tunnistamisessa huomioitiin kustannustehokkuuden lisäksi myös meriympäristön suojelu.

Esiselvitys on osa merialuesuunnittelun tilannekuvaa, jonka pohjalta hahmotetaan merellisten toimialojen, kuten satamien ja merenkulun, tulevaisuuden tarpeita.

Raportti: Ruoppausmassojen kestävät läjitysvaihtoehdot