Utkastet till havsområdets Vision 2050 är färdig

Havsplaneringens visionsarbete tillsammans med den omfattande skaran av intressentgrupper är på sluttampen och du har möjlighet att lämna respons om det färdigställda utkastet.

Genom workshopar bildade vi en gemensam ambitiös vision för år 2050 för alla maritima aktörer. En välmående människa och ett välmående hav är beroende av varandra; när människan mår bra, har samhället möjlighet att anvisa resurser även för att främja den marina miljöns goda status och å andra sidan upprätthåller ett välmående hav de ekosystemtjänster som behövs som en grundresurs för en hållbar blå tillväxt.

Tillsammans med maritima aktörer byggde vi branschspecifika visioner för år 2030 och samlade ihop vägkartor för fysisk planering och infrastruktur, natur och miljö, samarbete och växelverkan, samt offentligt stöd för att förverkliga visionerna. Stegen mot visionen är inte beroende av havsplaneringen, men vi kan delta i processen även för vår egen del. Tillsammans lyckas vi!

Du är välkommen att kommentera visionsarbetet på adressen www.merialuesuunnitelma.fi under perioden 18.5–17.6.2020. Responsblanketten hittar du på webbplatsen under rubriken Planutkast och via kartan Utkastet till Finlands havsplan 2030.

Visionsarbetet utarbetades på uppdrag av havsplaneringens koordination. WSP Finland och Capful Oy ansvarade för visionsarbetet. Arbetet utfördes i samarbete med havsplaneringens samordningsgrupp.