Merialueen Visio 2050 -luonnos on valmistunut

Merialuesuunnittelun visiotyöskentely yhdessä laajan sidosryhmäjoukon kanssa on loppusuoralla ja sinulla on mahdollisuus antaa palautetta valmistuneesta luonnoksesta.

Muodostimme työpajoissa kaikille merellisille toimijoille yhteisen kunnianhimoisen vision vuodelle 2050. Hyvinvoiva ihminen ja hyvinvoiva meri ovat riippuvuussuhteessa; kun ihminen voi hyvin, on yhteiskunnalla mahdollisuus osoittaa resursseja myös meriympäristön hyvän tilan edistämiseen ja toisaalta hyvinvoiva meri pitää yllä ekosysteemipalveluita, joita tarvitaan kestävän sinisen kasvun perusresurssina.

Merellisten toimijoiden kanssa rakensimme toimialakohtaiset visiot vuodelle 2030 ja keräsimme yhteen tiekartat aluesuunnittelun ja infrastruktuurin, luonnon ja ympäristön, yhteistyön ja vuorovaikutuksen, sekä julkisen tuen osalta visioiden toteutumiseksi. Askeleet visioon ovat merialuesuunnittelusta riippumattomia, mutta voimme olla mukana kehityskulussa myös omalta osaltamme. Yhdessä onnistumme!

Olet tervetullut kommentoimaan visiotyötä osoitteessa www.merialuesuunnitelma.fi ajalla 18.5.-17.6.2020. Palautelomakkeen löydät sivustolta Suunnitelmaluonnos -osiosta ja Merialuesuunnitelmaluonnoksesta.

Visiotyö laadittiin merialuesuunnittelun koordinaation toimeksiantona. Visiotyöstä vastasivat WSP Finland ja Capful Oy. Työ toteutettiin yhteistyössä merialuesuunnittelun koordinaatioryhmän kanssa.