Det första Förslaget till Finlands havsplan är färdigt

Förslaget till Finlands havsplan har beretts utgående från yttranden och allmän feedback som inkommit angående utkastet till havsplan. Du kan ta del av Finlands första förslaget till havsplan på www.merialuesuunnitelma.fi.
Fullmäktige i de olika kustlandskapsförbunden godkänner under perioden november–december 2020 planen för sina respektive verksamhetsområden.
Du kan vid intresse ta del av sammandrag av bemötanden.