KUNGÖRELSE – Hörande om utkast till havsplan

Utkastet till havsplanen, som omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och följer markanvändnings- och bygglagen, är färdig. Utkastet till planen har utarbetats av kustlandskapsförbunden i tre delar:

  1. Finska viken; Kymmenedalens förbund och Nylands förbund
  2. Skärgårdshavet och södra delen av Bottenhavet; Egentliga Finlands förbund och Satakunta förbund
  3. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken; Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund, Norra Österbottens förbund och Lapplands förbund

Kustlandskapsförbundens landskapsstyrelser har var och en beslutat att i enlighet med 67 c § i markanvändnings- och bygglagen begära utlåtanden om utkastet av de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde eller uppgifter planen på ett väsentligt sätt berör samt att lägga fram utkastet offentligt för framförande av synpunkter.

Utkastet till havsplanen samt centrala beredningsmaterial finns framlagt under perioden 18.5–17.6.2020www.merialuesuunnitelma.fi

Synpunkterna gällande alla planeringsområden ska lämnas in under den tid som planen är framlagd med responsblanketten på http://meriskenaariot.info/merialuesuunnitelma/sv/respons/.

Kungörelse 15.5.2020